สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

1,900

359

2

66

427

427

0

3

0

424

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 4 กรกฎาคม 2562 40 0 1 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 17 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.คลองโคน 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 13 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
8. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.นางตะเคียน 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 24 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
9. วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหมู่ 3 ตำบลบ้านปรก 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 7 สิงหาคม 2562 30 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 8 สิงหาคม 2562 30 19 1 1 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 9 สิงหาคม 2562 20 17 0 2 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 15 สิงหาคม 2562 40 12 0 3 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 21 สิงหาคม 2562 30 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ศาลาประชาคม หมู่ 2 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 28 สิงหาคม 2562 30 25 0 3 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ม.3 5 กันยายน 2562 40 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.นางตะเคียน 6 กันยายน 2562 40 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
38. กศน. ม.6 ต.นางตะเคียน 9 กันยายน 2562 40 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.นางตะเคียน 10 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 11 กันยายน 2562 20 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
43. ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.แหลมใหญ่ 12 กันยายน 2562 40 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
44. ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.คลองเขิน 13 กันยายน 2562 40 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 13 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
46. กลุ่มผู้ผลิตน้ำตาลปลอดสาร ม.2 ต.นางตะเคียน 15 กันยายน 2562 40 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 17 กันยายน 2562 20 16 0 1 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 18 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 23 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ