สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 4 กรกฎาคม 2562 40 0 1 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 17 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.นางตะเคียน 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 24 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
8 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.คลองโคน 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 13 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
9 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหมู่ 3 ตำบลบ้านปรก 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 7 สิงหาคม 2562 30 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 8 สิงหาคม 2562 30 19 1 1 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 9 สิงหาคม 2562 20 17 0 2 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 15 สิงหาคม 2562 40 12 0 3 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 21 สิงหาคม 2562 30 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ศาลาประชาคม หมู่ 2 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 28 สิงหาคม 2562 30 25 0 3 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ม.3 5 กันยายน 2562 40 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
37 ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.นางตะเคียน 6 กันยายน 2562 40 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 กศน. ม.6 ต.นางตะเคียน 9 กันยายน 2562 40 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
41 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.นางตะเคียน 10 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 11 กันยายน 2562 20 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
44 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.นางตะเคียน 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.นางตะเคียน 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.แหลมใหญ่ 12 กันยายน 2562 40 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 13 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
48 ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.คลองเขิน 13 กันยายน 2562 40 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
49 กลุ่มผู้ผลิตน้ำตาลปลอดสาร ม.2 ต.นางตะเคียน 15 กันยายน 2562 40 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 17 กันยายน 2562 20 16 0 1 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 18 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 19 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 23 กันยายน 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 24 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 26 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 30 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 4 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 7 ตุลาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 8 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 15 ตุลาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
67 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 รพ.สต.นางตะเคียน 22 ตุลาคม 2562 80 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ