สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านแพ้ว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านแพ้ว

7,230

742

1

390

1,133

1,133

407

77

0

649

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 24 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 25 กรกฎาคม 2562 75 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 26 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 30 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 31 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 1 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 2 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 8 สิงหาคม 2562 25 0 0 25 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลคลองตัน 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 14 14 14 0 2 0 12 รายชื่อ
13. ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 14 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ที่ทำการเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 16 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 20 สิงหาคม 2562 160 0 0 46 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 21 สิงหาคม 2562 75 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 22 สิงหาคม 2562 200 0 0 66 66 66 0 2 0 64 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง 23 สิงหาคม 2562 140 0 0 48 48 48 0 3 0 45 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 20 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
30. ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 27 สิงหาคม 2562 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 28 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง 28 สิงหาคม 2562 110 1 0 35 36 36 0 2 0 34 รายชื่อ
33. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ที่ทำการเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 30 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 3 กันยายน 2562 90 0 0 75 75 75 0 14 0 61 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 3 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 4 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 6 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. วัดปทุมทองรัตนาราม 9 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 9 กันยายน 2562 60 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
45. องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง 10 กันยายน 2562 50 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 10 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 10 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 11 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 11 กันยายน 2562 80 68 0 0 68 68 0 17 0 51 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 12 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. วัดเจ็ดริ้ว 12 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 0 1 0 69 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 13 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. วัดวังชัยทรัพย์วิมล 13 กันยายน 2562 60 50 0 0 50 50 0 5 0 45 รายชื่อ
54. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 16 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 16 กันยายน 2562 30 20 0 0 20 20 0 14 0 6 รายชื่อ
56. วัดปทุมทองรัตนาราม 16 กันยายน 2562 60 16 0 3 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
57. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 16 กันยายน 2562 30 18 0 0 18 18 0 4 0 14 รายชื่อ
58. ศาลาประชาคมหมู่ 6 ตำบลหลักสาม 16 กันยายน 2562 80 0 0 25 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
59. วัดปทุมทองรัตนาราม 17 กันยายน 2562 75 13 0 0 13 13 0 8 0 5 รายชื่อ
60. ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 17 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์ 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 17 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. วัดหลักสอง 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 18 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 18 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 19 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 19 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. ที่ทำการเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 19 กันยายน 2562 240 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
70. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 20 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางช้างศรี 23 กันยายน 2562 70 66 0 0 66 66 66 0 0 0 รายชื่อ
73. วัดวังชัยทรัพย์วิมล 23 กันยายน 2562 60 56 0 0 56 56 56 0 0 0 รายชื่อ
74. วัดคลองตันราษฎร์บำรุง 23 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์ 24 กันยายน 2562 80 9 0 0 9 9 9 0 0 0 รายชื่อ
76. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 24 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77. วัดหนองบัว 24 กันยายน 2562 80 60 0 0 60 60 60 0 0 0 รายชื่อ
78. ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว (ศพก.บ้านแพ้ว) 24 กันยายน 2562 70 58 0 0 58 58 58 0 0 0 รายชื่อ
79. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 25 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80. ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 25 กันยายน 2562 100 88 1 0 89 89 89 0 0 0 รายชื่อ
81. ศาลาประชาคม หมู่ 9 ตำบลหลักสาม 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82. วัดปทุมทองรัตนาราม 25 กันยายน 2562 100 15 0 0 15 15 15 0 0 0 รายชื่อ
83. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 26 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 26 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86. ที่ทำการเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 26 กันยายน 2562 225 54 0 0 54 54 54 0 0 0 รายชื่อ
87. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 27 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 1 ตุลาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90. วัดปทุมทองรัตนาราม 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ