สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านแพ้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 24 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 25 กรกฎาคม 2562 75 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 26 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 30 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 31 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 1 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 2 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 8 สิงหาคม 2562 25 0 0 25 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลคลองตัน 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 14 14 14 0 2 0 12 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 14 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ที่ทำการเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 16 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 20 สิงหาคม 2562 160 0 0 46 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 21 สิงหาคม 2562 75 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
38 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 22 สิงหาคม 2562 200 0 0 66 66 66 0 2 0 64 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง 23 สิงหาคม 2562 140 0 0 48 48 48 0 3 0 45 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 20 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
44 ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 27 สิงหาคม 2562 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง 28 สิงหาคม 2562 110 1 0 35 36 36 0 2 0 34 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 28 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ที่ทำการเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
50 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 30 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 3 กันยายน 2562 90 0 0 61 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 3 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 4 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 6 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 วัดปทุมทองรัตนาราม 9 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 9 กันยายน 2562 60 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 10 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 10 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง 10 กันยายน 2562 50 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
62 ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 11 กันยายน 2562 80 51 0 0 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 11 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 12 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 วัดเจ็ดริ้ว 12 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 0 1 0 69 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 13 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 วัดวังชัยทรัพย์วิมล 13 กันยายน 2562 60 50 0 0 50 50 0 5 0 45 รายชื่อ
68 วัดปทุมทองรัตนาราม 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ศาลาประชาคมหมู่ 6 ตำบลหลักสาม 16 กันยายน 2562 80 0 0 25 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
70 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 16 กันยายน 2562 30 20 0 0 20 20 0 14 0 6 รายชื่อ
71 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 16 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 วัดปทุมทองรัตนาราม 16 กันยายน 2562 60 16 0 3 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
73 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 16 กันยายน 2562 30 18 0 0 18 18 0 4 0 14 รายชื่อ
74 วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์ 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 17 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 17 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 วัดปทุมทองรัตนาราม 17 กันยายน 2562 75 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 18 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 ที่ทำการเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 18 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 วัดหลักสอง 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 ที่ทำการเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 19 กันยายน 2562 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 19 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 19 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 20 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์ 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 วัดวังชัยทรัพย์วิมล 23 กันยายน 2562 60 57 0 0 57 57 0 8 0 49 รายชื่อ
90 วัดปทุมทองรัตนาราม 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์ 23 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางช้างศรี 23 กันยายน 2562 70 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
93 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง 23 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 วัดปทุมทองรัตนาราม 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์ 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 24 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว (ศพก.บ้านแพ้ว) 24 กันยายน 2562 70 59 0 0 59 59 0 12 0 47 รายชื่อ
99 วัดหนองบัว 24 กันยายน 2562 80 60 0 0 60 60 0 4 2 54 รายชื่อ
100 ศาลาประชาคม หมู่ 9 ตำบลหลักสาม 25 กันยายน 2562 50 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
101 ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 25 กันยายน 2562 100 75 1 0 76 76 0 0 0 76 รายชื่อ
102 วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์ 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 25 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 วัดปทุมทองรัตนาราม 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์ 26 กันยายน 2562 80 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
106 วัดหนองสองห้อง 26 กันยายน 2562 80 54 0 0 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 26 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 ที่ทำการเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 26 กันยายน 2562 225 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
110 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 26 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 27 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์ 27 กันยายน 2562 80 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
114 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลคลองตัน 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 วัดปทุมทองรัตนาราม 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์ 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 1 ตุลาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 7 ตุลาคม 2562 160 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
120 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน 9 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลคลองตัน 9 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลคลองตัน 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124 ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 10 ตุลาคม 2562 210 8 0 4 12 12 0 12 0 0 รายชื่อ
125 ที่ทำการเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 11 ตุลาคม 2562 0 4 0 0 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
126 ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 11 ตุลาคม 2562 210 1 0 12 13 13 0 13 0 0 รายชื่อ
127 ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 15 ตุลาคม 2562 210 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
128 วัดหนองสองห้อง 15 ตุลาคม 2562 320 2 0 12 14 14 0 14 0 0 รายชื่อ
129 วัดวังชัยทรัพย์วิมล 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 21 21 21 0 6 0 15 รายชื่อ
130 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131 ที่ทำการเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 17 ตุลาคม 2562 0 13 0 1 14 14 0 14 0 0 รายชื่อ
132 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว 18 ตุลาคม 2562 50 20 0 11 31 31 0 22 1 8 รายชื่อ
133 ที่ทำการเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
134 ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 18 ตุลาคม 2562 200 14 0 79 93 93 0 0 0 93 รายชื่อ
135 ศาลาประชาคม หมู่ 9 ตำบลหลักสาม 18 ตุลาคม 2562 50 0 0 11 11 11 0 2 0 9 รายชื่อ
136 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลคลองตัน 18 ตุลาคม 2562 50 19 0 1 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
137 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 21 ตุลาคม 2562 50 25 0 25 50 50 0 46 0 4 รายชื่อ
138 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 21 ตุลาคม 2562 30 0 0 13 13 13 0 4 0 9 รายชื่อ
139 วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์ 24 ตุลาคม 2562 100 31 0 22 53 53 0 52 0 1 รายชื่อ
140 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 30 ตุลาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
141 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 6 พฤศจิกายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
142 องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง 25 ธันวาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ