สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกระทุ่มแบน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 30 กรกฎาคม 2562 150 0 0 113 113 113 0 0 0 113 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 1 สิงหาคม 2562 150 0 0 68 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 6 สิงหาคม 2562 150 0 0 46 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 8 สิงหาคม 2562 150 0 4 18 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 13 สิงหาคม 2562 150 0 0 46 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 15 สิงหาคม 2562 150 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 20 สิงหาคม 2562 150 0 0 40 40 40 0 6 0 34 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 22 สิงหาคม 2562 150 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 27 สิงหาคม 2562 150 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 29 สิงหาคม 2562 150 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 3 กันยายน 2562 150 35 0 1 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 5 กันยายน 2562 150 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 10 กันยายน 2562 150 0 0 12 12 12 0 2 0 10 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 12 กันยายน 2562 150 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 17 กันยายน 2562 150 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 19 กันยายน 2562 150 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 24 กันยายน 2562 150 0 0 11 11 11 0 4 0 7 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน 24 กันยายน 2562 100 63 0 0 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
20 ศาลาอเนกประสงค์วัดท่ากระบือ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 25 กันยายน 2562 50 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 26 กันยายน 2562 150 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 1 ตุลาคม 2562 150 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 3 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 8 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 10 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 15 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 17 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 29 ตุลาคม 2562 50 0 0 4 4 4 0 3 0 1 รายชื่อ