สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกระทุ่มแบน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกระทุ่มแบน

2,800

135

4

428

567

567

111

8

0

448

1. สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 30 กรกฎาคม 2562 150 0 0 113 113 113 0 0 0 113 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 1 สิงหาคม 2562 150 0 0 68 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 6 สิงหาคม 2562 150 0 0 46 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 8 สิงหาคม 2562 150 0 4 18 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 13 สิงหาคม 2562 150 0 0 46 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 15 สิงหาคม 2562 150 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 20 สิงหาคม 2562 150 0 0 40 40 40 0 6 0 34 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 22 สิงหาคม 2562 150 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 27 สิงหาคม 2562 150 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 29 สิงหาคม 2562 150 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 3 กันยายน 2562 150 35 0 1 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 5 กันยายน 2562 150 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 10 กันยายน 2562 150 0 0 12 12 12 0 2 0 10 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 12 กันยายน 2562 150 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 17 กันยายน 2562 150 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 19 กันยายน 2562 150 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 24 กันยายน 2562 150 0 0 11 11 11 11 0 0 0 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน 24 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 26 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ