สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองสมุทรสาคร

935

90

0

151

241

241

1

7

0

233

1. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 27 27 27 0 1 0 26 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. บ้านนายชำนาญ พ่วงธานี 3 กันยายน 2562 15 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 4 กันยายน 2562 15 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
11. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า 5 กันยายน 2562 35 26 0 0 26 26 0 2 0 24 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ 11 กันยายน 2562 30 0 0 18 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ 11 กันยายน 2562 35 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าทราย 12 กันยายน 2562 20 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 16 กันยายน 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
20. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล 17 กันยายน 2562 40 0 0 30 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 19 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า 19 กันยายน 2562 15 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 20 กันยายน 2562 20 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 18 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ