สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 บ้านนายชำนาญ พ่วงธานี 3 กันยายน 2562 15 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 4 กันยายน 2562 15 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
25 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า 5 กันยายน 2562 35 26 0 0 26 26 0 2 0 24 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ 11 กันยายน 2562 35 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ 11 กันยายน 2562 30 0 0 18 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าทราย 12 กันยายน 2562 20 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 16 กันยายน 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
34 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล 17 กันยายน 2562 40 0 0 30 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 19 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า 19 กันยายน 2562 15 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 20 กันยายน 2562 20 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 26 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 30 กันยายน 2562 10 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 1 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 2 ตุลาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 3 ตุลาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ 8 ตุลาคม 2562 25 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 13 0 27 รายชื่อ
52 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 10 ตุลาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 18 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 21 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 8 กันยายน 2563 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ