สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพุทธมณฑล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 7 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 8 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 14 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 21 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 28 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 29 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 10 กันยายน 2562 180 46 0 2 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ