สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพุทธมณฑล

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพุทธมณฑล

555

46

0

2

48

48

0

0

0

48

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 7 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 8 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 14 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 21 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 28 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 29 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 10 กันยายน 2562 180 46 0 2 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ