สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสามพราน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตลาดจินดา 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตลาดจินดา 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา 18 กรกฎาคม 2562 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 6 สิงหาคม 2562 15 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 7 สิงหาคม 2562 45 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 ศพก.เครือข่ายตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 8 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 8 สิงหาคม 2562 45 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 9 สิงหาคม 2562 8 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 9 สิงหาคม 2562 70 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมุ่ที่ 1ตำบลทรงคนอง 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
12 เทศบาลตำบลบางกระทึก 13 สิงหาคม 2562 24 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 16 สิงหาคม 2562 48 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
16 กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลอ้อมใหญ่ 17 สิงหาคม 2562 120 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
17 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 18 สิงหาคม 2562 90 0 1 81 82 82 0 9 0 73 รายชื่อ
18 กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลอ้อมใหญ่ 18 สิงหาคม 2562 80 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
19 ศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่7 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 18 สิงหาคม 2562 105 0 0 98 98 98 0 14 0 84 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 19 สิงหาคม 2562 220 0 0 118 118 118 0 0 0 118 รายชื่อ
21 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมุ่ที่ 1ตำบลทรงคนอง 19 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24 เทศบาลตำบลบางกระทึก 20 สิงหาคม 2562 6 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
25 บ้านประธานกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตำบลบ้านใหม่ หมู่ 3 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
26 เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 20 สิงหาคม 2562 15 0 0 10 10 10 0 3 0 7 รายชื่อ
27 ศพก.เครือข่ายตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 54 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
28 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมุ่ที่ 1ตำบลทรงคนอง 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 22 สิงหาคม 2562 70 0 0 68 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 22 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 23 สิงหาคม 2562 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ที่ทำการผุู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหอมเกร็ด 29 สิงหาคม 2562 71 0 0 53 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศพก.เครือข่ายตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 3 กันยายน 2562 63 0 0 63 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
39 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลหอมเกร็ด 3 กันยายน 2562 50 0 0 33 33 33 0 3 0 30 รายชื่อ
40 วัดหอมเกร็ด ตำบลหอมเกร็ด 4 กันยายน 2562 50 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 4 กันยายน 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
42 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 5 กันยายน 2562 40 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
43 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 5 กันยายน 2562 36 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
44 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 6 กันยายน 2562 18 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
45 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตลาดจินดา 9 กันยายน 2562 60 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
46 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตลาดจินดา 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลตลาดจินดา 10 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 ตำบลตลาดจินดา 10 กันยายน 2562 60 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
49 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 ตำบลตลาดจินดา 11 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 11 กันยายน 2562 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
51 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตลาดจินดา 11 กันยายน 2562 150 85 0 0 85 85 0 1 0 84 รายชื่อ
52 ศพก.ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน 12 กันยายน 2562 100 51 0 0 51 51 0 17 0 34 รายชื่อ
53 บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 12 กันยายน 2562 50 0 0 50 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
54 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตลาดจินดา 12 กันยายน 2562 60 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
55 วัดราษฏร์ศรัทธาราม หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดจินดา 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 12 กันยายน 2562 50 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 13 กันยายน 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรงดำ (โรงเรียนบ้านตากแดด) หมู่ที่4 ตำบลตลาดจินดา 13 กันยายน 2562 60 87 0 0 87 87 0 47 0 40 รายชื่อ
59 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตลาดจินดา 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 15 กันยายน 2562 58 0 0 57 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
61 ศาลาประชาคมหมู่ 9 ตำบลท่าตลาด 17 กันยายน 2562 60 0 0 28 28 28 0 5 0 23 รายชื่อ
62 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 18 กันยายน 2562 60 0 0 58 58 58 0 4 0 54 รายชื่อ
63 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย 19 กันยายน 2562 100 72 0 0 72 72 0 6 0 66 รายชื่อ
64 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 22 กันยายน 2562 105 105 0 0 105 105 0 0 0 105 รายชื่อ
65 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง 23 กันยายน 2562 150 120 0 0 120 120 0 3 0 117 รายชื่อ
66 ศพก.เครือข่ายตำบลท่าตลาดหมู่ที่ 7 24 กันยายน 2562 100 84 0 0 84 84 0 34 0 50 รายชื่อ
67 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 25 กันยายน 2562 70 56 0 0 56 56 0 22 0 34 รายชื่อ
68 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 26 กันยายน 2562 22 0 0 21 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
69 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 26 กันยายน 2562 50 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 26 กันยายน 2562 20 0 0 9 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
71 ศพก.เครือข่ายตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 27 กันยายน 2562 70 0 0 70 70 70 0 3 0 67 รายชื่อ
72 ศาลาประชาคมหมู่ที่5 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 27 กันยายน 2562 61 0 0 61 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
74 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 4 ตุลาคม 2562 51 0 0 51 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
75 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 4 ตุลาคม 2562 42 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
76 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 4 ตุลาคม 2562 48 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 7 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
78 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
79 รพสต.บ้านบางม่วง ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 1 พฤศจิกายน 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ