สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสามพราน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสามพราน

3,287

684

2

1,092

1,778

1,778

342

101

0

1,335

1. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา 18 กรกฎาคม 2562 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 6 สิงหาคม 2562 15 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 7 สิงหาคม 2562 45 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 8 สิงหาคม 2562 45 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. ศพก.เครือข่ายตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 8 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 9 สิงหาคม 2562 70 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
7. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 9 สิงหาคม 2562 8 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
8. เทศบาลตำบลบางกระทึก 13 สิงหาคม 2562 24 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
9. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมุ่ที่ 1ตำบลทรงคนอง 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 16 สิงหาคม 2562 48 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14. กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลอ้อมใหญ่ 17 สิงหาคม 2562 120 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
15. กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลอ้อมใหญ่ 18 สิงหาคม 2562 80 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
16. ศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่7 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 18 สิงหาคม 2562 105 0 0 99 99 99 0 15 0 84 รายชื่อ
17. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 18 สิงหาคม 2562 90 0 1 81 82 82 0 9 0 73 รายชื่อ
18. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมุ่ที่ 1ตำบลทรงคนอง 19 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 19 สิงหาคม 2562 220 0 0 118 118 118 0 0 0 118 รายชื่อ
20. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
21. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 20 สิงหาคม 2562 15 0 0 10 10 10 0 3 0 7 รายชื่อ
22. บ้านประธานกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตำบลบ้านใหม่ หมู่ 3 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24. เทศบาลตำบลบางกระทึก 20 สิงหาคม 2562 6 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
25. ศพก.เครือข่ายตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 54 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมุ่ที่ 1ตำบลทรงคนอง 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
28. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 22 สิงหาคม 2562 70 0 0 68 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 22 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 23 สิงหาคม 2562 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ที่ทำการผุู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหอมเกร็ด 29 สิงหาคม 2562 71 0 0 53 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลหอมเกร็ด 3 กันยายน 2562 50 0 0 33 33 33 0 3 0 30 รายชื่อ
37. ศพก.เครือข่ายตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 3 กันยายน 2562 63 0 0 63 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
38. วัดหอมเกร็ด ตำบลหอมเกร็ด 4 กันยายน 2562 50 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 4 กันยายน 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 5 กันยายน 2562 36 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
41. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 5 กันยายน 2562 40 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
42. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 6 กันยายน 2562 18 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
43. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตลาดจินดา 9 กันยายน 2562 60 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
44. ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลตลาดจินดา 10 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 ตำบลตลาดจินดา 10 กันยายน 2562 60 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
46. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตลาดจินดา 11 กันยายน 2562 150 85 0 0 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
47. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 ตำบลตลาดจินดา 11 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 11 กันยายน 2562 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
49. วัดราษฏร์ศรัทธาราม หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดจินดา 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 12 กันยายน 2562 50 0 0 50 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
51. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตลาดจินดา 12 กันยายน 2562 60 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
52. ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 12 กันยายน 2562 50 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
53. ศพก.ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน 12 กันยายน 2562 100 52 0 0 52 52 0 18 0 34 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 13 กันยายน 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตลาดจินดา 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรงดำ (โรงเรียนบ้านตากแดด) หมู่ที่4 ตำบลตลาดจินดา 13 กันยายน 2562 60 87 0 0 87 87 0 47 0 40 รายชื่อ
57. ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 15 กันยายน 2562 58 0 0 57 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
58. ศาลาประชาคมหมู่ 9 ตำบลท่าตลาด 17 กันยายน 2562 60 0 0 29 29 29 0 6 0 23 รายชื่อ
59. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 18 กันยายน 2562 60 0 0 58 58 58 4 0 0 54 รายชื่อ
60. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย 19 กันยายน 2562 100 70 0 0 70 70 70 0 0 0 รายชื่อ
61. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 22 กันยายน 2562 100 98 0 0 98 98 98 0 0 0 รายชื่อ
62. องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง 23 กันยายน 2562 120 115 0 0 115 115 115 0 0 0 รายชื่อ
63. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 25 กันยายน 2562 70 55 0 0 55 55 55 0 0 0 รายชื่อ