สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางเลน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางเลน

792

181

0

2

183

183

53

12

0

118

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 3 กันยายน 2562 22 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 10 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 11 กันยายน 2562 20 18 0 1 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 18 กันยายน 2562 45 33 0 1 34 34 0 3 0 31 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 19 กันยายน 2562 45 35 0 0 35 35 0 7 0 28 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 25 กันยายน 2562 40 24 0 0 24 24 24 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 26 กันยายน 2562 40 29 0 0 29 29 29 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ