สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางเลน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 3 กันยายน 2562 22 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 10 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 11 กันยายน 2562 20 18 0 1 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 18 กันยายน 2562 45 31 0 1 32 32 0 1 0 31 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 19 กันยายน 2562 45 33 0 0 33 33 0 4 0 29 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 25 กันยายน 2562 40 28 0 3 31 31 0 7 0 24 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 26 กันยายน 2562 40 28 0 1 29 29 0 3 0 26 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 1 ตุลาคม 2562 30 7 0 0 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 3 ตุลาคม 2562 40 33 0 4 37 37 0 27 0 10 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 16 16 16 0 4 0 12 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 18 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ