สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดอนตูม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอดอนตูม

195

57

0

0

57

57

0

0

0

57

1. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 7 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 11 กันยายน 2562 37 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 25 กันยายน 2562 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ