สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดอนตูม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 7 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 11 กันยายน 2562 37 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 25 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ