สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนครชัยศรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอนครชัยศรี

640

269

0

19

288

288

151

2

0

135

1. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลุ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ศพก.แหลมบัว 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ศพก.แหลมบัว 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ตำบลบางแก้ว 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. วัดสำโรง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 23 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
11. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ตำบลบางแก้ว 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. วัดไทยาวาส 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. วัดไทยาวาส 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. วัดไทยาวาส 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. วัดโคกพระเจดีย์ 11 กันยายน 2562 70 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
16. วัดโคกพระเจดีย์ 12 กันยายน 2562 83 83 0 0 83 83 0 2 0 81 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 13 กันยายน 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
18. วัดสำโรง 24 กันยายน 2562 25 0 0 14 14 14 14 0 0 0 รายชื่อ
19. วัดโคกพระเจดีย์ 24 กันยายน 2562 55 51 0 1 52 52 52 0 0 0 รายชื่อ
20. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ตำบลบางแก้ว 25 กันยายน 2562 35 34 0 0 34 34 34 0 0 0 รายชื่อ
21. วัดโคกพระเจดีย์ 25 กันยายน 2562 53 51 0 0 51 51 51 0 0 0 รายชื่อ
22. วัดโคกพระเจดีย์ 26 กันยายน 2562 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ