สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนครชัยศรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดโคกพระเจดีย์ 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 วัดโคกพระเจดีย์ 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 วัดโคกพระเจดีย์ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 วัดโคกพระเจดีย์ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 วัดโคกพระเจดีย์ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 วัดโคกพระเจดีย์ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 วัดโคกพระเจดีย์ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลุ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศพก.แหลมบัว 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศพก.แหลมบัว 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ตำบลบางแก้ว 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 วัดสำโรง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 23 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
18 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ตำบลบางแก้ว 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 วัดไทยาวาส 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 วัดไทยาวาส 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 วัดไทยาวาส 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 วัดโคกพระเจดีย์ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 วัดโคกพระเจดีย์ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 วัดโคกพระเจดีย์ 11 กันยายน 2562 70 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
26 วัดโคกพระเจดีย์ 12 กันยายน 2562 83 83 0 0 83 83 0 2 0 81 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 13 กันยายน 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
28 วัดโคกพระเจดีย์ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 วัดโคกพระเจดีย์ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 วัดสำโรง 24 กันยายน 2562 25 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
31 วัดโคกพระเจดีย์ 24 กันยายน 2562 55 51 0 1 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลุ 25 กันยายน 2562 50 0 0 50 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
33 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ตำบลบางแก้ว 25 กันยายน 2562 35 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
34 วัดโคกพระเจดีย์ 25 กันยายน 2562 53 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
35 วัดสำโรง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 วัดโคกพระเจดีย์ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศพก.แหลมบัว 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 30 กันยายน 2562 80 0 0 67 67 67 0 0 0 67 รายชื่อ
39 ศพก.ท่าพระยา 1 ตุลาคม 2562 14 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
40 วัดไทยาวาส 2 ตุลาคม 2562 16 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
41 วัดไทยาวาส 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 3 ตุลาคม 2562 10 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
43 ศพก.แหลมบัว 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
44 วัดไทยาวาส 4 ตุลาคม 2562 25 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 4 ตุลาคม 2562 12 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
46 วัดไทยาวาส 7 ตุลาคม 2562 25 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
47 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ตำบลบางแก้ว 8 ตุลาคม 2562 25 0 0 18 18 18 0 16 0 2 รายชื่อ
48 วัดกกตาล 8 ตุลาคม 2562 20 0 1 17 18 18 0 14 0 4 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 9 ตุลาคม 2562 15 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
50 วัดไทยาวาส 17 ธันวาคม 2562 10 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ