สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองนครปฐม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศพก.บ้านยาง 1 3 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 ศพก.บ้านยาง 3 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
3 วัดทัพยายท้าว1 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศาลเอนกประสงค์ ม.5ต.บางแขม1 6 กันยายน 2562 70 40 0 2 42 42 0 1 0 41 รายชื่อ
5 ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.สวนป่าน1 10 กันยายน 2562 110 20 0 1 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
6 อบต.หนองงูเหลือม1 11 กันยายน 2562 110 25 0 1 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
7 อบต.ทัพหลวง1 13 กันยายน 2562 40 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
8 อบต.หนองงูเหลือม 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 อบต.หนองงูเหลือม1 17 กันยายน 2562 90 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
10 วัดทัพยายท้าว1 24 กันยายน 2562 70 49 0 3 52 52 0 1 0 51 รายชื่อ
11 อบต.ดอนยายหอม 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 อบต.ดอนยายหอม1 25 กันยายน 2562 50 31 0 9 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
13 อบต.หนองงูเหลือม1 26 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 วัดทัพยายท้าว 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 วัดทัพยายท้าว1 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 อบต.ดอนยายหอม 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 อบต.ดอนยายหอม1 9 ตุลาคม 2562 120 1 0 14 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ