สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองนครปฐม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองนครปฐม

580

269

0

5

274

274

50

1

0

223

1. ศพก.บ้านยาง 3 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
2. ศพก.บ้านยาง 1 3 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. ศาลเอนกประสงค์ ม.5ต.บางแขม1 6 กันยายน 2562 70 40 0 2 42 42 0 1 0 41 รายชื่อ
4. ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.สวนป่าน1 10 กันยายน 2562 110 20 0 1 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
5. อบต.หนองงูเหลือม1 11 กันยายน 2562 110 25 0 1 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
6. อบต.ทัพหลวง1 13 กันยายน 2562 40 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
7. อบต.หนองงูเหลือม1 17 กันยายน 2562 90 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
8. วัดทัพยายท้าว1 24 กันยายน 2562 60 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
9. อบต.ดอนยายหอม1 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ