สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองหญ้าไซ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 13 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
17 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 16 กันยายน 2562 60 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
20 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 23 กันยายน 2562 207 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
26 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 25 กันยายน 2562 120 57 0 2 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
29 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 30 กันยายน 2562 60 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 1 ตุลาคม 2562 60 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 8 ตุลาคม 2562 60 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 17 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ