สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองหญ้าไซ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม หนองหญ้าไซ

377

260

0

3

263

263

188

0

0

75

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 13 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 16 กันยายน 2562 60 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 23 กันยายน 2562 207 153 0 0 153 153 153 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 24 กันยายน 2562 80 35 0 0 35 35 35 0 0 0 รายชื่อ