สรุปยอดห้องสอบ อำเภออู่ทอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 10 กันยายน 2562 50 42 2 4 48 48 0 14 0 34 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 25 กันยายน 2562 50 30 0 3 33 33 0 0 9 24 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 26 กันยายน 2562 60 55 0 2 57 57 0 17 0 40 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 27 กันยายน 2562 60 50 0 2 52 52 0 4 0 48 รายชื่อ