สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสามชุก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสามชุก

142

144

1

0

145

145

42

3

0

100

1. ที่ทำการธนาคารหมู่บ้านดงนุ่น 17 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก 18 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 19 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก 23 กันยายน 2562 42 42 0 0 42 42 42 0 0 0 รายชื่อ