สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสามชุก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการธนาคารหมู่บ้านดงนุ่น 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก 6 สิงหาคม 2562 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 20 สิงหาคม 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
6 ที่ทำการธนาคารหมู่บ้านดงนุ่น 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ที่ทำการธนาคารหมู่บ้านดงนุ่น 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ที่ทำการธนาคารหมู่บ้านดงนุ่น 29 สิงหาคม 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
11 ที่ทำการธนาคารหมู่บ้านดงนุ่น 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ที่ทำการธนาคารหมู่บ้านดงนุ่น 17 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก 18 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 19 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก 23 กันยายน 2562 42 42 0 0 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 10 10 10 0 2 0 8 รายชื่อ