สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสองพี่น้อง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสองพี่น้อง

115

51

0

2

53

53

1

0

0

52

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง 12 กันยายน 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง 13 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง 19 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง 26 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ