สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดอนเจดีย์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ (ห้องประชุม) 10 กันยายน 2562 40 36 0 0 36 36 0 0 7 29 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ (ห้องประชุม) 11 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 0 4 35 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 12 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ (ห้องประชุม) 12 กันยายน 2562 45 43 0 0 43 43 0 0 7 36 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 13 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ (ห้องประชุม) 13 กันยายน 2562 45 44 0 0 44 44 0 0 4 40 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ (ห้องประชุม) 19 กันยายน 2562 45 39 0 0 39 39 0 0 2 37 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 19 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ (ห้องประชุม) 20 กันยายน 2562 40 36 0 0 36 36 0 0 2 34 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ (ห้องประชุม) 23 กันยายน 2562 30 32 0 0 32 32 0 0 6 26 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 23 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ (ห้องประชุม) 25 กันยายน 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 2 13 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ