สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีประจันต์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 1 สิงหาคม 2562 40 18 0 3 21 21 0 2 0 19 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 2 สิงหาคม 2562 40 2 0 23 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 28 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 23 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 26 สิงหาคม 2562 40 22 0 4 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 2 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 16 กันยายน 2562 41 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 2 17 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 17 กันยายน 2562 41 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 18 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 19 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 20 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 2 27 กันยายน 2562 50 0 0 37 37 37 0 4 0 33 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 2 30 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 30 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ