สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีประจันต์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอศรีประจันต์

1,257

248

0

101

349

349

84

5

0

260

1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 1 สิงหาคม 2562 40 18 0 3 21 21 0 2 0 19 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 2 สิงหาคม 2562 40 2 0 23 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 28 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 23 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 26 สิงหาคม 2562 40 22 0 4 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 2 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 16 กันยายน 2562 41 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 17 กันยายน 2562 41 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 2 17 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 18 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 19 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 20 กันยายน 2562 45 44 0 0 44 44 44 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 30 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ