สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางปลาม้า

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางปลาม้า

80

30

0

1

31

31

0

0

0

31

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า 26 สิงหาคม 2562 80 30 0 1 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ