สรุปยอดห้องสอบ อำเภอด่านช้าง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอด่านช้าง

4,587

470

0

1

471

471

291

42

0

138

1. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 4 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 11 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 18 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 25 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. องค์การบริหาส่วนตำบลองค์พระ 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหาส่วนตำบลองค์พระ 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. องค์การบริหาส่วนตำบลองค์พระ 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. องค์การบริหาส่วนตำบลองค์พระ 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหาส่วนตำบลองค์พระ 22 สิงหาคม 2562 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 29 สิงหาคม 2562 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 16 กันยายน 2562 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง 16 กันยายน 2562 120 96 0 0 96 96 0 23 0 73 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 17 กันยายน 2562 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสุพรรณบุรี 18 กันยายน 2562 100 83 0 1 84 84 0 19 0 65 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. อบต.วังยาว 23 กันยายน 2562 140 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
35. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 23 กันยายน 2562 150 144 0 0 144 144 144 0 0 0 รายชื่อ
36. อบต.วังยาว 24 กันยายน 2562 140 123 0 0 123 123 123 0 0 0 รายชื่อ
37. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 25 กันยายน 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ 26 กันยายน 2562 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ 27 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสุพรรณบุรี 30 กันยายน 2562 130 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. ห้องประชุมเอราวัณ 2 ตุลาคม 2562 150 22 0 0 22 22 22 0 0 0 รายชื่อ