สรุปยอดห้องสอบ อำเภอด่านช้าง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 4 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 11 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 18 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 25 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหาส่วนตำบลองค์พระ 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 องค์การบริหาส่วนตำบลองค์พระ 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหาส่วนตำบลองค์พระ 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 องค์การบริหาส่วนตำบลองค์พระ 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 องค์การบริหาส่วนตำบลองค์พระ 22 สิงหาคม 2562 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 29 สิงหาคม 2562 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง 16 กันยายน 2562 120 96 0 0 96 96 0 23 0 73 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 16 กันยายน 2562 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 17 กันยายน 2562 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสุพรรณบุรี 18 กันยายน 2562 100 81 0 1 82 82 0 17 0 65 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสุพรรณบุรี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 อบต.วังยาว 23 กันยายน 2562 140 124 0 1 125 125 0 2 0 123 รายชื่อ
45 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 23 กันยายน 2562 150 144 0 0 144 144 0 33 0 111 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 อบต.วังยาว 24 กันยายน 2562 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 25 กันยายน 2562 160 153 0 0 153 153 0 56 0 97 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ 26 กันยายน 2562 140 129 0 2 131 131 0 27 0 104 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ 27 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสุพรรณบุรี 30 กันยายน 2562 150 147 0 4 151 151 0 18 0 133 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ห้องประชุมเอราวัณ 2 ตุลาคม 2562 200 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
56 ห้องประชุมโรงแรมศรีสุพรรณ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 2 ตุลาคม 2562 0 196 0 0 196 196 0 36 0 160 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ศาลาวัดพระธาตุมหาพรม 7 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน 8 ตุลาคม 2562 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ศาลาวัดพระธาตุมหาพรม 8 ตุลาคม 2562 100 102 0 7 109 109 0 42 0 67 รายชื่อ
62 องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน 9 ตุลาคม 2562 150 147 0 3 150 150 0 14 0 136 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 อบต.วังยาว 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 อบต.วังยาว 21 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 อบต.วังยาว 22 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 อบต.วังยาว 24 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 อบต.วังยาว 13 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 อบต.วังยาว 27 พฤศจิกายน 2562 300 51 0 100 151 151 0 151 0 0 รายชื่อ