สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเดิมบางนางบวช

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 12 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 19 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 2 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 9 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 23 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 6 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 11 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
29 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 12 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
30 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 13 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 4 1 25 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 13 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 16 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 17 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 3 0 37 รายชื่อ
38 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 18 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
39 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 19 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 20 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 20 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
43 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 23 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 2 0 37 รายชื่อ
45 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 25 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 9 0 41 รายชื่อ
48 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 26 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
49 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 27 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 27 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 5 0 45 รายชื่อ
53 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 11 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 18 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ศาลาวัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกระทุ่ม 29 ตุลาคม 2562 97 75 0 0 75 75 0 75 0 0 รายชื่อ
60 ศาลาวัดบ่อกรุ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อกรุ 31 ตุลาคม 2562 90 58 0 0 58 58 0 58 0 0 รายชื่อ