สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเดิมบางนางบวช

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเดิมบางนางบวช

1,225

420

0

0

420

420

134

11

1

274

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 12 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 19 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 2 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 9 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 23 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 6 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 11 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
29. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 12 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
30. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 13 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 4 1 25 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 13 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 16 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 17 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 3 0 37 รายชื่อ
38. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 18 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
39. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 19 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
40. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 20 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 20 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
44. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 23 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 4 0 0 36 รายชื่อ
46. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 25 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
48. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 26 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 27 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 27 กันยายน 2562 50 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
51. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 11 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 18 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ