สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 10 กันยายน 2562 41 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
25 ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 11 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาการเปรียญวัดภูเขาดิน ตำบลสระแก้ว 12 กันยายน 2562 52 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 13 กันยายน 2562 68 68 0 0 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 17 กันยายน 2562 68 68 0 0 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 18 กันยายน 2562 86 86 0 0 86 86 0 0 0 86 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 19 กันยายน 2562 64 64 0 0 64 64 0 0 0 64 รายชื่อ
33 ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 20 กันยายน 2562 61 61 0 0 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
35 ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 23 กันยายน 2562 53 53 0 0 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
36 ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 24 กันยายน 2562 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 25 กันยายน 2562 62 62 0 0 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
38 ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน 26 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 90 90 90 0 10 0 80 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 9 ตุลาคม 2562 60 0 0 40 40 40 0 19 0 21 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 6 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 15 15 15 0 9 0 6 รายชื่อ