สรุปยอดห้องสอบ อำเภอห้วยกระเจา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 34 34 34 0 14 0 20 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 48 48 48 0 25 1 22 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 39 39 39 0 12 0 27 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 37 37 37 0 7 0 30 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 25 0 15 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 37 37 37 0 16 0 21 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 5 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 28 28 28 0 13 0 15 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 7 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 12 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 14 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 19 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 21 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 26 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 28 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ