สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองปรือ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 26 กรกฎาคม 2562 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 1 สิงหาคม 2562 5 0 1 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 7 สิงหาคม 2562 60 19 0 8 27 27 0 1 0 26 รายชื่อ
5 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 8 สิงหาคม 2562 70 29 0 8 37 37 0 5 0 32 รายชื่อ
6 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 13 สิงหาคม 2562 70 53 0 2 55 55 0 13 0 42 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
10 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 16 สิงหาคม 2562 170 67 0 2 69 69 0 23 0 46 รายชื่อ
13 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 16 สิงหาคม 2562 300 72 0 1 73 73 0 17 0 56 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 20 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 23 สิงหาคม 2562 120 16 0 17 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 27 สิงหาคม 2562 5 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 27 สิงหาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 2 กันยายน 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
31 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 5 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
36 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 10 กันยายน 2562 30 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 11 กันยายน 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 12 กันยายน 2562 30 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
46 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 16 กันยายน 2562 30 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 17 กันยายน 2562 50 2 0 15 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
55 เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 19 กันยายน 2562 150 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 19 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 24 กันยายน 2562 80 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 25 กันยายน 2562 70 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 27 กันยายน 2562 40 5 0 21 26 26 0 0 1 25 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 30 กันยายน 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 7 ตุลาคม 2562 5 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 8 ตุลาคม 2562 200 67 0 7 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 9 ตุลาคม 2562 200 13 0 7 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 10 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 11 ตุลาคม 2562 400 52 0 12 64 64 0 0 0 64 รายชื่อ