สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองปรือ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองปรือ

2,528

261

2

145

408

408

1

63

0

344

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 26 กรกฎาคม 2562 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 1 สิงหาคม 2562 5 0 1 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 7 สิงหาคม 2562 60 19 0 8 27 27 0 1 0 26 รายชื่อ
4. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 8 สิงหาคม 2562 70 30 0 8 38 38 0 6 0 32 รายชื่อ
5. เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 13 สิงหาคม 2562 70 53 0 2 55 55 0 13 0 42 รายชื่อ
6. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 16 สิงหาคม 2562 300 72 0 1 73 73 0 17 0 56 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 16 สิงหาคม 2562 170 67 0 2 69 69 0 23 0 46 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 20 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 23 สิงหาคม 2562 120 16 0 17 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 27 สิงหาคม 2562 5 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 27 สิงหาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 30 สิงหาคม 2562 45 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
26. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 2 กันยายน 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
28. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 5 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 10 กันยายน 2562 30 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
36. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 11 กันยายน 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 12 กันยายน 2562 30 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
39. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 16 กันยายน 2562 30 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 17 กันยายน 2562 50 2 0 15 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
44. เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 18 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 19 กันยายน 2562 150 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 19 กันยายน 2562 80 0 0 3 3 3 0 2 0 1 รายชื่อ
50. เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ