สรุปยอดห้องสอบ อำเภอด่านมะขามเตี้ย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอด่านมะขามเตี้ย

1,830

578

0

298

876

876

86

140

0

650

1. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 2 สิงหาคม 2562 30 20 0 1 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 5 สิงหาคม 2562 30 10 0 2 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 13 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 7 สิงหาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 4 0 24 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 9 สิงหาคม 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 18 18 18 0 2 0 16 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 14 สิงหาคม 2562 30 22 0 0 22 22 0 6 0 16 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 3 0 12 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 16 สิงหาคม 2562 30 26 0 0 26 26 0 9 0 17 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 19 สิงหาคม 2562 30 23 0 0 23 23 0 3 0 20 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 8 0 22 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 22 สิงหาคม 2562 20 1 0 18 19 19 0 4 0 15 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 23 สิงหาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 9 0 19 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 26 สิงหาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 8 0 22 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 30 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 2 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 6 0 23 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 3 กันยายน 2562 20 0 0 20 20 20 0 7 0 13 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 4 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 5 0 24 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 5 กันยายน 2562 20 0 0 19 19 19 0 5 0 14 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 6 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 10 กันยายน 2562 20 0 0 20 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 11 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 12 กันยายน 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 13 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 22 0 8 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 16 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 6 0 24 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 17 กันยายน 2562 20 0 0 18 18 18 0 4 0 14 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 18 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 7 0 23 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 19 กันยายน 2562 20 0 0 20 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 20 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 23 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 24 กันยายน 2562 20 0 0 20 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 25 กันยายน 2562 30 10 0 1 11 11 11 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 26 กันยายน 2562 20 0 0 20 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 30 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 5 5 5 5 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 23 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ