สรุปยอดห้องสอบ อำเภอด่านมะขามเตี้ย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 2 สิงหาคม 2562 30 20 0 1 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 5 สิงหาคม 2562 30 10 0 2 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 13 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 7 สิงหาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 4 0 24 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 9 สิงหาคม 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 18 18 18 0 2 0 16 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 14 สิงหาคม 2562 30 21 0 0 21 21 0 5 0 16 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 3 0 12 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 16 สิงหาคม 2562 30 26 0 0 26 26 0 9 0 17 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 19 สิงหาคม 2562 30 22 0 0 22 22 0 2 0 20 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 8 0 22 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 22 สิงหาคม 2562 20 1 0 18 19 19 0 4 0 15 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 23 สิงหาคม 2562 30 27 0 0 27 27 0 8 0 19 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 26 สิงหาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 19 19 19 0 2 0 17 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 8 0 22 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 30 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 2 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 6 0 23 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 3 กันยายน 2562 20 0 0 20 20 20 0 7 0 13 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 4 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 5 0 24 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 5 กันยายน 2562 20 0 0 18 18 18 0 4 0 14 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 6 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 10 กันยายน 2562 20 0 0 20 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 11 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 12 กันยายน 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 13 กันยายน 2562 30 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 16 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 6 0 24 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 17 กันยายน 2562 20 0 0 18 18 18 0 4 0 14 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 18 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 7 0 23 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 19 กันยายน 2562 20 0 0 20 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 20 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 23 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 6 0 22 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 24 กันยายน 2562 20 0 0 20 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 25 กันยายน 2562 30 13 0 2 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 26 กันยายน 2562 20 0 0 20 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 27 กันยายน 2562 30 26 0 1 27 27 0 4 0 23 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 30 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 27 27 27 0 8 0 19 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 7 ตุลาคม 2562 20 3 0 6 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 22 ตุลาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 23 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 28 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ