สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเลาขวัญ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม เลาขวัญ

3,804

0

3

2,887

2,890

2,890

23

51

0

2,816

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 10 กรกฎาคม 2562 2 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 11 กรกฎาคม 2562 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 12 กรกฎาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 24 กรกฎาคม 2562 46 0 0 46 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 25 กรกฎาคม 2562 55 0 0 55 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 19 สิงหาคม 2562 109 0 0 109 109 109 0 0 0 109 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 20 สิงหาคม 2562 72 0 0 71 71 71 0 4 0 67 รายชื่อ
9. โรงเรียนวัดหนองไก่เหลือง 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 22 สิงหาคม 2562 251 0 0 251 251 251 0 0 0 251 รายชื่อ
11. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลหนองประดู่ 23 สิงหาคม 2562 36 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
12. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลหนองประดู่ 23 สิงหาคม 2562 4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
13. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลหนองประดู่ 24 สิงหาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 26 สิงหาคม 2562 89 0 0 89 89 89 0 0 0 89 รายชื่อ
15. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลหนองประดู่ 27 สิงหาคม 2562 68 0 0 68 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 29 สิงหาคม 2562 86 0 0 86 86 86 0 0 0 86 รายชื่อ
17. โรงเรียนบ้านหนองปลิง 29 สิงหาคม 2562 160 0 0 154 154 154 0 0 0 154 รายชื่อ
18. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 5 ตำบลหนองปลิง 30 สิงหาคม 2562 120 0 0 118 118 118 0 0 0 118 รายชื่อ
19. ที่ทำการกำนันตำบลหนองปลิง 30 สิงหาคม 2562 183 0 0 70 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
20. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองประดู่ 1 กันยายน 2562 57 0 0 57 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
21. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลหนองประดู่ 1 กันยายน 2562 18 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
22. ศพก.หลัก ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ 2 กันยายน 2562 210 0 0 187 187 187 0 0 0 187 รายชื่อ
23. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลหนองโสน 2 กันยายน 2562 60 0 0 57 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
24. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่2 ตำบลทุ่งกระบ่ำ 3 กันยายน 2562 160 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
25. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่2 ตำบลทุ่งกระบ่ำ 4 กันยายน 2562 160 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 4 กันยายน 2562 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27. ศาลาวัดผาลาด หมู่ 12ตำบลทุ่งกระบ่ำ 5 กันยายน 2562 73 0 0 69 69 69 0 0 0 69 รายชื่อ
28. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่2 ตำบลทุ่งกระบ่ำ 5 กันยายน 2562 240 0 0 131 131 131 0 0 0 131 รายชื่อ
29. วัดหนองมะสังข์ หมู่ 3 ตำบลหนองปลิง 6 กันยายน 2562 100 0 0 85 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
30. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่2 ตำบลทุ่งกระบ่ำ 6 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่2 ตำบลทุ่งกระบ่ำ 7 กันยายน 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
32. วัดบึงหล่ม หมู่12ตำบลหนองปลิง 10 กันยายน 2562 95 0 0 87 87 87 0 0 0 87 รายชื่อ
33. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 ตำบลหนองประดู่ 11 กันยายน 2562 29 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
34. วัดหนองพลอง หมู่ 7 ตำบลหนองนกแก้ว 12 กันยายน 2562 30 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
35. วัดหนองขบ หมู่ 5 ตำบลหนองนกแก้ว 12 กันยายน 2562 66 0 0 66 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 13 กันยายน 2562 85 0 0 84 84 84 0 0 0 84 รายชื่อ
37. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลเลาขวัญ 13 กันยายน 2562 66 0 1 65 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 16 กันยายน 2562 51 0 0 51 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
39. อบต.หนองโสน ต.หนองโสน 17 กันยายน 2562 300 0 0 232 232 232 0 26 0 206 รายชื่อ
40. ศพก.หลัก ตำบลหนองฝ้าย 17 กันยายน 2562 250 0 0 244 244 244 0 17 0 227 รายชื่อ
41. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 ตำบลหนองประดู่ 18 กันยายน 2562 97 0 0 97 97 97 0 4 0 93 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 19 กันยายน 2562 30 0 0 23 23 23 23 0 0 0 รายชื่อ