สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเลาขวัญ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 10 กรกฎาคม 2562 2 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 11 กรกฎาคม 2562 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 12 กรกฎาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 24 กรกฎาคม 2562 46 0 0 46 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 25 กรกฎาคม 2562 55 0 0 55 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 ตำบลหนองประดู่ 11 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 19 สิงหาคม 2562 109 0 0 109 109 109 0 0 0 109 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 20 สิงหาคม 2562 72 0 0 71 71 71 0 4 0 67 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 โรงเรียนวัดหนองไก่เหลือง 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 22 สิงหาคม 2562 251 0 0 251 251 251 0 0 0 251 รายชื่อ
27 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลหนองประดู่ 23 สิงหาคม 2562 36 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
28 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลหนองประดู่ 23 สิงหาคม 2562 4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลหนองประดู่ 24 สิงหาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 26 สิงหาคม 2562 89 0 0 89 89 89 0 0 0 89 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลหนองประดู่ 27 สิงหาคม 2562 68 0 0 68 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
34 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลหนองประดู่ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 29 สิงหาคม 2562 160 0 0 154 154 154 0 0 0 154 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 29 สิงหาคม 2562 86 0 0 86 86 86 0 0 0 86 รายชื่อ
38 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 5 ตำบลหนองปลิง 30 สิงหาคม 2562 120 0 0 118 118 118 0 0 0 118 รายชื่อ
39 ที่ทำการกำนันตำบลหนองปลิง 30 สิงหาคม 2562 183 0 0 70 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลหนองประดู่ 1 กันยายน 2562 18 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
42 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองประดู่ 1 กันยายน 2562 57 0 0 57 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
43 ศพก.หลัก ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ 2 กันยายน 2562 210 0 0 187 187 187 0 0 0 187 รายชื่อ
44 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลหนองโสน 2 กันยายน 2562 60 0 0 57 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
45 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่2 ตำบลทุ่งกระบ่ำ 3 กันยายน 2562 160 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
46 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่2 ตำบลทุ่งกระบ่ำ 4 กันยายน 2562 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 4 กันยายน 2562 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
48 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่2 ตำบลทุ่งกระบ่ำ 5 กันยายน 2562 240 0 0 131 131 131 0 0 0 131 รายชื่อ
49 ศาลาวัดผาลาด หมู่ 12ตำบลทุ่งกระบ่ำ 5 กันยายน 2562 73 0 0 69 69 69 0 1 0 68 รายชื่อ
50 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 5 ตำบลหนองปลิง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่2 ตำบลทุ่งกระบ่ำ 6 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 วัดหนองมะสังข์ หมู่ 3 ตำบลหนองปลิง 6 กันยายน 2562 100 0 0 85 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
53 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่2 ตำบลทุ่งกระบ่ำ 7 กันยายน 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
54 วัดบึงหล่ม หมู่12ตำบลหนองปลิง 10 กันยายน 2562 95 0 0 87 87 87 0 0 0 87 รายชื่อ
55 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 ตำบลหนองประดู่ 11 กันยายน 2562 29 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
56 วัดหนองพลอง หมู่ 7 ตำบลหนองนกแก้ว 12 กันยายน 2562 30 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
57 วัดหนองขบ หมู่ 5 ตำบลหนองนกแก้ว 12 กันยายน 2562 66 0 0 66 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
58 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลเลาขวัญ 13 กันยายน 2562 66 0 1 65 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 13 กันยายน 2562 85 0 0 84 84 84 0 0 0 84 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 16 กันยายน 2562 51 0 0 51 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
61 อบต.หนองโสน ต.หนองโสน 17 กันยายน 2562 300 0 0 207 207 207 0 1 0 206 รายชื่อ
62 ศพก.หลัก ตำบลหนองฝ้าย 17 กันยายน 2562 250 0 0 229 229 229 0 2 0 227 รายชื่อ
63 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 ตำบลหนองประดู่ 18 กันยายน 2562 97 0 0 97 97 97 0 4 0 93 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 19 กันยายน 2562 30 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ 26 กันยายน 2562 34 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 30 กันยายน 2562 46 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
67 ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ตำบลเลาขวัญ 30 กันยายน 2562 27 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 44 44 44 0 16 0 28 รายชื่อ
69 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองประดู่ 8 ตุลาคม 2562 89 0 0 89 89 89 0 0 0 89 รายชื่อ
70 ศพก.หลัก ตำบลหนองฝ้าย 10 ตุลาคม 2562 140 0 0 130 130 130 0 0 0 130 รายชื่อ
71 ศาลาการเปรียญวัดทุ่งกระบ่ำ ตำบลทุ่งกระบ่ำ 11 ตุลาคม 2562 107 0 0 85 85 85 0 85 0 0 รายชื่อ
72 ศาลาการเปรียญวัดสี่กั๊ก ตำบลทุ่งกระบ่ำ 11 ตุลาคม 2562 115 0 0 117 117 117 0 117 0 0 รายชื่อ
73 ศาลาการเปรียญวัดน้ำลาดเหนือ ตำบลทุ่งกระบ่ำ 16 ตุลาคม 2562 106 0 0 101 101 101 0 101 0 0 รายชื่อ
74 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 11ตำบลทุ่งกระบ่ำ 16 ตุลาคม 2562 64 0 0 51 51 51 0 51 0 0 รายชื่อ
75 ศาลาการเปรียญวัดหนองนกแก้ว ต.หนองนกแก้ว 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 38 38 38 0 38 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 45 45 45 0 12 0 33 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 18 ตุลาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
78 อาคารศูนย์เรียนรู้องค์กรชุมชนบ้านหนองแก หมู่ 5 ตำบลทุ่งกระบ่ำ 18 ตุลาคม 2562 85 0 0 82 82 82 0 82 0 0 รายชื่อ
79 ศาลาอเนกประสงค์ ม.13 ตำบลเลาขวัญ 24 ตุลาคม 2562 30 0 0 20 20 20 0 20 0 0 รายชื่อ