สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพนมทวน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพนมทวน

1,890

0

1

39

40

40

0

1

0

39

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 9 กรกฎาคม 2562 40 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 22 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 2 กันยายน 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 3 กันยายน 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 4 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 16 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 18 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 19 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 6 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 8 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 13 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 15 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 20 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 22 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 27 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 29 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 4 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 13 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 18 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 20 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 25 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 27 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ