สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพนมทวน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 7 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 9 กรกฎาคม 2562 40 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 22 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 2 กันยายน 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 3 กันยายน 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 4 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 16 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 18 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 19 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 23 กันยายน 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 24 กันยายน 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 25 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 26 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 27 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 3 ตุลาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 5 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 6 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 7 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 8 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 12 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 13 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 14 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 15 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 19 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 20 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 21 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 22 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 26 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 27 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 28 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 29 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 3 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 4 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 5 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 10 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 12 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 13 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 17 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 18 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 19 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 20 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 24 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 25 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 26 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 27 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ