สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสังขละบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 2 สิงหาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 3 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 16 กันยายน 2562 90 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 26 กันยายน 2562 80 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 27 กันยายน 2562 80 0 0 34 34 34 0 0 10 24 รายชื่อ