สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสังขละบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสังขละบุรี

610

0

0

50

50

50

0

0

0

50

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 2 สิงหาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 3 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 16 กันยายน 2562 90 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ