สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทองผาภูมิ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอทองผาภูมิ

2,395

0

1

260

261

261

0

1

5

255

1. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 2 กรกฎาคม 2562 30 0 1 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 3 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 4 กรกฎาคม 2562 55 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 5 กรกฎาคม 2562 45 0 0 22 22 22 0 0 1 21 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 8 กรกฎาคม 2562 55 0 0 14 14 14 0 0 1 13 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 9 กรกฎาคม 2562 30 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 10 กรกฎาคม 2562 35 0 0 14 14 14 0 0 1 13 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 12 กรกฎาคม 2562 35 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 23 กรกฎาคม 2562 35 0 0 16 16 16 0 0 1 15 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 1 3 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 2 กันยายน 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 3 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 5 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 6 กันยายน 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 11 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 12 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 13 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 16 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 17 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 18 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 19 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 30 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ