สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทองผาภูมิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 2 กรกฎาคม 2562 30 0 1 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 3 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 4 กรกฎาคม 2562 55 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 5 กรกฎาคม 2562 45 0 0 22 22 22 0 0 1 21 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 8 กรกฎาคม 2562 55 0 0 14 14 14 0 0 1 13 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 9 กรกฎาคม 2562 30 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 10 กรกฎาคม 2562 35 0 0 14 14 14 0 0 1 13 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 12 กรกฎาคม 2562 35 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 23 กรกฎาคม 2562 35 0 0 16 16 16 0 0 1 15 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 1 3 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 2 กันยายน 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 3 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 5 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 6 กันยายน 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 11 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 12 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 13 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 16 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 17 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 18 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 19 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 23 กันยายน 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 24 กันยายน 2562 40 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 25 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 26 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 27 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 30 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 4 0 3 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 28 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 1 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 4 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 5 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 6 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 7 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 8 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 11 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 12 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 13 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 14 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 15 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 18 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 19 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 20 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 21 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 22 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 25 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 26 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ