สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าม่วง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 7 สิงหาคม 2562 20 5 1 1 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 14 สิงหาคม 2562 22 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 15 สิงหาคม 2562 20 15 0 2 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 25 2 0 2 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
9 เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 22 สิงหาคม 2562 25 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 20 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 29 สิงหาคม 2562 20 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 12 กันยายน 2562 60 0 0 60 60 60 0 2 0 58 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 19 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 26 กันยายน 2562 100 47 0 7 54 54 0 15 0 39 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 26 กันยายน 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
38 เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 38 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 3 ตุลาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
44 เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 4 ตุลาคม 2562 150 1 0 45 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 25 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 25 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 30 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 30 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ