สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าม่วง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอท่าม่วง

332

36

1

66

103

103

2

3

0

98

1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 7 สิงหาคม 2562 20 5 1 1 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 14 สิงหาคม 2562 22 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
3. เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 15 สิงหาคม 2562 20 15 0 2 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
4. เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 25 2 0 2 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
5. เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 22 สิงหาคม 2562 25 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
6. เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 20 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
7. เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 29 สิงหาคม 2562 20 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
8. เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 12 กันยายน 2562 60 0 0 60 60 60 0 2 0 58 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 19 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 25 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ