สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่ามะกา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 8 กรกฎาคม 2562 130 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 9 กรกฎาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 10 กรกฎาคม 2562 400 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 11 กรกฎาคม 2562 400 0 0 23 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 12 กรกฎาคม 2562 400 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 15 กรกฎาคม 2562 120 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 16 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 17 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 18 กรกฎาคม 2562 400 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 19 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 22 กรกฎาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 23 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 23 กรกฎาคม 2562 400 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 24 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 24 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 25 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 26 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 26 กรกฎาคม 2562 330 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 30 กรกฎาคม 2562 400 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 30 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 31 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 31 กรกฎาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 2 สิงหาคม 2562 400 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 2 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 5 สิงหาคม 2562 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 6 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 6 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 6 สิงหาคม 2562 350 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 7 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 7 สิงหาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 8 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 9 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกาท จังหวัดกาญจนบุรี 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ 13 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 13 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 20 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 4 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 1 0 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ 24 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
50 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 25 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ 27 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกาท จังหวัดกาญจนบุรี 10 ตุลาคม 2562 90 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 38 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
55 องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกาท จังหวัดกาญจนบุรี 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
57 สำนักงานเทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 22 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 28 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ