สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีสวัสดิ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอศรีสวัสดิ์

392

0

0

113

113

113

0

0

0

113

1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 13 กันยายน 2562 30 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
10. ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นมะพร้าว หมู่ที่6 15 กันยายน 2562 27 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
11. ศาลวเอนกประสงค์หมู่1 15 กันยายน 2562 33 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
12. ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 15 กันยายน 2562 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. โรงเรียนบ้านน้ำมุด หมู่ที่3 16 กันยายน 2562 29 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ