สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีสวัสดิ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 13 กันยายน 2562 30 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
10 ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นมะพร้าว หมู่ที่6 15 กันยายน 2562 27 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
11 ศาลวเอนกประสงค์หมู่1 15 กันยายน 2562 33 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
12 ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 15 กันยายน 2562 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 โรงเรียนบ้านน้ำมุด หมู่ที่3 16 กันยายน 2562 29 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 24 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 26 กันยายน 2562 10 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 27 กันยายน 2562 10 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 30 กันยายน 2562 40 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 1 ตุลาคม 2562 45 0 0 45 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 1 ตุลาคม 2562 44 0 0 44 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 2 ตุลาคม 2562 43 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 3 ตุลาคม 2562 57 0 0 37 37 37 0 4 0 33 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 3 ตุลาคม 2562 57 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 4 ตุลาคม 2562 16 0 0 23 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 4 ตุลาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 7 ตุลาคม 2562 36 0 0 33 33 33 0 10 0 23 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 8 ตุลาคม 2562 27 0 0 36 36 36 0 4 0 32 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 8 ตุลาคม 2562 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 9 ตุลาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ