สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ่อพลอย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 17 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 อบต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 อบต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 อบต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
16 อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 อบต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ศาลาเอนกประสงค์บ้านโป่งรี ม.6 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
21 อบต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 29 สิงหาคม 2562 130 0 0 64 64 64 0 1 0 63 รายชื่อ
23 อบต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 อบต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 อบต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 5 กันยายน 2562 80 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
31 อบต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 อบต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศาลาเอนกประสงค์บ้านสามยอด ม.12 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 10 กันยายน 2562 100 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
36 อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 อบต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 11 กันยายน 2562 60 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
40 อบต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 อบต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 อบต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 อบต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 อบต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 อบต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 อบต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 อบต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 27 กันยายน 2562 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 27 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
58 อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 อบต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 อบต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 อบต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 อบต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 อบต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 อบต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 โรงงานน้ำตาล KSL บ่อพลอย 15 ตุลาคม 2562 120 0 0 59 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
73 อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 อบต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 โรงงานน้ำตาล KSL บ่อพลอย 16 ตุลาคม 2562 160 0 0 50 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
78 อบต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 อบต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ