สรุปยอดห้องสอบ อำเภอไทรโยค

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 15 กรกฎาคม 2562 70 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 18 กรกฎาคม 2562 25 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 19 กรกฎาคม 2562 25 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 23 กรกฎาคม 2562 23 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 24 กรกฎาคม 2562 28 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 25 กรกฎาคม 2562 35 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 31 กรกฎาคม 2562 25 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 สิงหาคม 2562 330 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
14 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 2 สิงหาคม 2562 25 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
16 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 5 สิงหาคม 2562 23 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
18 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
20 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 7 สิงหาคม 2562 23 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 8 สิงหาคม 2562 29 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 13 สิงหาคม 2562 28 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
25 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 14 สิงหาคม 2562 27 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 16 สิงหาคม 2562 25 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 19 สิงหาคม 2562 27 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 20 สิงหาคม 2562 30 17 0 2 19 19 0 6 0 13 รายชื่อ
32 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 20 สิงหาคม 2562 22 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
33 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 21 สิงหาคม 2562 32 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 20 3 0 16 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 22 สิงหาคม 2562 18 1 0 7 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 23 สิงหาคม 2562 31 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 26 สิงหาคม 2562 55 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 32 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 29 สิงหาคม 2562 32 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 30 สิงหาคม 2562 29 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 2 กันยายน 2562 38 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
43 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 3 กันยายน 2562 10 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
45 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 4 กันยายน 2562 15 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 5 กันยายน 2562 20 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
48 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 9 กันยายน 2562 35 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
51 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 10 กันยายน 2562 28 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 11 กันยายน 2562 30 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 12 กันยายน 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 13 กันยายน 2562 34 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 16 กันยายน 2562 21 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 17 กันยายน 2562 25 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 18 กันยายน 2562 30 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 19 กันยายน 2562 35 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 20 กันยายน 2562 17 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 23 กันยายน 2562 32 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 24 กันยายน 2562 21 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 25 กันยายน 2562 27 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
65 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 26 กันยายน 2562 31 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 27 กันยายน 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 30 กันยายน 2562 26 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ตุลาคม 2562 26 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
70 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 3 ตุลาคม 2562 31 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 4 ตุลาคม 2562 7 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 7 ตุลาคม 2562 23 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 8 ตุลาคม 2562 14 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 9 ตุลาคม 2562 15 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 10 ตุลาคม 2562 38 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 11 ตุลาคม 2562 19 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 11 11 11 0 2 0 9 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 16 ตุลาคม 2562 15 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 17 ตุลาคม 2562 17 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 18 ตุลาคม 2562 12 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 21 ตุลาคม 2562 19 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 22 ตุลาคม 2562 17 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 24 ตุลาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 25 ตุลาคม 2562 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 30 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 พฤศจิกายน 2562 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 5 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 6 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 7 พฤศจิกายน 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
96 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 7 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 8 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 12 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 13 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 14 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 14 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 15 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 19 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 20 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 21 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 22 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 26 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 27 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 28 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 29 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 3 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 5 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 10 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 12 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 17 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 18 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 19 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 25 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 29 มกราคม 2563 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
120 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 31 มกราคม 2563 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 27 มีนาคม 2563 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
122 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 9 กรกฎาคม 2563 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ