สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองกาญจนบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 8 กรกฎาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 10 กรกฎาคม 2562 40 0 1 8 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 อบต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 15 กรกฎาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 เทศบาลหนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
8 อบต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 23 กรกฎาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 อบต.เกาะสำโรง 24 กรกฎาคม 2562 33 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
11 ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 25 กรกฎาคม 2562 110 0 0 60 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบล บ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 26 กรกฎาคม 2562 160 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
14 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลหนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 หนองหญ้า 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
16 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลหนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 31 กรกฎาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19 ศาลาอเอนกประสงค์บ้านท่ากระบือ ม.1 ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี 1 สิงหาคม 2562 120 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
20 ศาลาอเอนกประสงค์บ้านท่ากระบือ ม.1 ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี 2 สิงหาคม 2562 120 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
21 อบต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26 อบต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศาลาอเนกประสงค์ ม.14 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 14 สิงหาคม 2562 200 0 0 48 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
28 อบต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศาลาอเนกประสงค์ ม.14 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 15 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30 สวนพัชรีวรรณ หมู่ 6 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
31 อบต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 51 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 19 สิงหาคม 2562 220 0 0 72 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
33 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี 20 สิงหาคม 2562 185 0 0 62 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
34 เทศบาลหนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลหนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ลาดหญ้า 22 สิงหาคม 2562 180 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
40 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลหนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 อบต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี 23 สิงหาคม 2562 200 0 0 53 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 27 สิงหาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
44 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุม อบต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 120 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี 29 สิงหาคม 2562 150 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
48 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
49 อบต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 2 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2 กันยายน 2562 4 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 3 กันยายน 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 4 กันยายน 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
54 บ้านหนองบ้านเก่า ม.7 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี 5 กันยายน 2562 170 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
55 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี 6 กันยายน 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 10 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
57 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 หนองหญ้า 10 กันยายน 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 อบต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 อบต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 13 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
62 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.วังด้ง 17 กันยายน 2562 200 0 0 39 39 39 0 0 1 38 รายชื่อ
63 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลหนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลหนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 บ้านหนองบ้านเก่า ม.7 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี 19 กันยายน 2562 4 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
67 อบต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 23 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
69 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.ลาดหญ้า 25 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ที่ทำการ อกม. ม.4 ต.ลาดหญ้า 25 กันยายน 2562 70 0 0 6 6 6 0 1 1 4 รายชื่อ
71 อบต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 2 ตุลาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
73 ที่ทำการ อกม. ม.4 ต.ลาดหญ้า 3 ตุลาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 4 ตุลาคม 2562 240 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
75 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 7 ตุลาคม 2562 160 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
76 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 8 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 9 ตุลาคม 2562 7 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
78 ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 11 ตุลาคม 2562 200 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
80 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 15 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
81 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 18 ตุลาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
82 ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 14 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 12 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ