สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองกาญจนบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองกาญจนบุรี

3,667

0

1

701

702

702

0

1

1

700

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 8 กรกฎาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 10 กรกฎาคม 2562 40 0 1 8 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 15 กรกฎาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. อบต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. เทศบาลหนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
6. อบต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 23 กรกฎาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. อบต.เกาะสำโรง 24 กรกฎาคม 2562 33 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
9. ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 25 กรกฎาคม 2562 110 0 0 60 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบล บ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 26 กรกฎาคม 2562 160 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
12. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลหนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 หนองหญ้า 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
14. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลหนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 31 กรกฎาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. ศาลาอเอนกประสงค์บ้านท่ากระบือ ม.1 ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี 1 สิงหาคม 2562 120 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
17. ศาลาอเอนกประสงค์บ้านท่ากระบือ ม.1 ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี 2 สิงหาคม 2562 120 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
18. อบต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22. อบต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ศาลาอเนกประสงค์ ม.14 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 14 สิงหาคม 2562 200 0 0 48 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
24. ศาลาอเนกประสงค์ ม.14 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 15 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25. อบต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. อบต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 51 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
27. สวนพัชรีวรรณ หมู่ 6 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 19 สิงหาคม 2562 220 0 0 72 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
29. เทศบาลหนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี 20 สิงหาคม 2562 185 0 0 62 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
31. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลหนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ลาดหญ้า 22 สิงหาคม 2562 180 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
35. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลหนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี 23 สิงหาคม 2562 200 0 0 53 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 27 สิงหาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
38. ห้องประชุม อบต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 120 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี 29 สิงหาคม 2562 150 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
42. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 2 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
44. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2 กันยายน 2562 4 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 3 กันยายน 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 4 กันยายน 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
47. บ้านหนองบ้านเก่า ม.7 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี 5 กันยายน 2562 170 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
48. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี 6 กันยายน 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 10 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
50. ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 หนองหญ้า 10 กันยายน 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. อบต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. อบต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 13 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
54. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.วังด้ง 17 กันยายน 2562 200 0 0 39 39 39 0 0 1 38 รายชื่อ
55. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลหนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลหนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. อบต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. บ้านหนองบ้านเก่า ม.7 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี 19 กันยายน 2562 4 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
60. อบต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ