สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านคา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 7 สิงหาคม 2562 40 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 14 สิงหาคม 2562 40 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 21 สิงหาคม 2562 40 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 22 สิงหาคม 2562 40 1 0 31 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 28 สิงหาคม 2562 40 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 2 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 4 กันยายน 2562 40 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 5 กันยายน 2562 40 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 11 กันยายน 2562 40 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 18 กันยายน 2562 40 19 0 0 19 19 0 2 0 17 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 19 กันยายน 2562 40 34 0 2 36 36 0 3 0 33 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 25 กันยายน 2562 40 19 0 0 19 19 0 3 0 16 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 30 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 2 ตุลาคม 2562 40 20 0 0 20 20 0 6 0 14 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 3 ตุลาคม 2562 40 14 0 0 14 14 0 2 0 12 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 9 ตุลาคม 2562 40 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 10 ตุลาคม 2562 40 34 0 3 37 37 0 5 0 32 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 16 ตุลาคม 2562 40 12 0 5 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 18 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 21 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ