สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านคา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม บ้านคา

2,120

235

0

129

364

364

97

4

0

263

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 7 สิงหาคม 2562 40 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 14 สิงหาคม 2562 40 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 21 สิงหาคม 2562 40 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 22 สิงหาคม 2562 40 1 0 31 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 28 สิงหาคม 2562 40 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 2 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 4 กันยายน 2562 40 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 5 กันยายน 2562 40 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 11 กันยายน 2562 40 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 18 กันยายน 2562 40 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 19 กันยายน 2562 40 35 0 2 37 37 19 0 0 18 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 25 กันยายน 2562 40 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 30 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 2 ตุลาคม 2562 40 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 9 ตุลาคม 2562 40 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 10 ตุลาคม 2562 40 12 0 0 12 12 12 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 16 ตุลาคม 2562 40 6 0 0 6 6 6 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 18 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ