สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวัดเพลง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 5 กันยายน 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 12 กันยายน 2562 15 7 0 4 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 19 กันยายน 2562 24 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 26 กันยายน 2562 20 4 0 15 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 3 ตุลาคม 2562 20 1 0 13 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 10 ตุลาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 23 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 24 ตุลาคม 2562 20 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ