สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวัดเพลง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวัดเพลง

479

31

0

28

59

59

0

1

0

58

1. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 12 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 5 กันยายน 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 12 กันยายน 2562 15 7 0 4 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 19 กันยายน 2562 24 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 23 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 24 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ