สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปากท่อ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 15 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 29 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 12 12 12 0 4 0 8 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 16 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 20 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 29 สิงหาคม 2562 35 0 0 30 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 2 กันยายน 2562 20 0 0 15 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 3 กันยายน 2562 45 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 5 กันยายน 2562 30 0 0 28 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
43 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 6 กันยายน 2562 20 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 9 กันยายน 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
46 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 9 กันยายน 2562 20 19 0 0 19 19 0 2 0 17 รายชื่อ
47 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 10 กันยายน 2562 25 16 0 0 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 10 กันยายน 2562 20 0 0 15 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
49 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 11 กันยายน 2562 31 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 11 กันยายน 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 12 กันยายน 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 16 กันยายน 2562 20 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
54 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 16 กันยายน 2562 25 21 0 0 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 17 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 22 0 7 รายชื่อ
57 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 18 กันยายน 2562 25 23 0 0 23 23 0 6 0 17 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 20 กันยายน 2562 20 0 0 5 5 5 0 2 0 3 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 25 กันยายน 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 27 กันยายน 2562 60 0 0 39 39 39 0 12 0 27 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 30 กันยายน 2562 40 0 0 8 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 5 0 1 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 16 ตุลาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 28 ตุลาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 30 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 18 พฤศจิกายน 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 2 เมษายน 2563 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 7 เมษายน 2563 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 8 เมษายน 2563 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 9 เมษายน 2563 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 10 เมษายน 2563 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 13 เมษายน 2563 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 14 เมษายน 2563 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 15 เมษายน 2563 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 16 เมษายน 2563 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 17 เมษายน 2563 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ