สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปากท่อ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปากท่อ

1,876

131

0

346

477

477

56

43

0

378

1. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 15 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 29 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 12 12 12 0 4 0 8 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 16 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 20 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 29 สิงหาคม 2562 35 0 0 30 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 2 กันยายน 2562 20 0 0 15 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 3 กันยายน 2562 45 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 5 กันยายน 2562 30 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 6 กันยายน 2562 20 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 9 กันยายน 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
44. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 9 กันยายน 2562 20 19 0 0 19 19 0 2 0 17 รายชื่อ
45. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 10 กันยายน 2562 25 16 0 0 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 10 กันยายน 2562 20 0 0 15 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
47. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 11 กันยายน 2562 31 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 11 กันยายน 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 12 กันยายน 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 16 กันยายน 2562 20 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
52. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 16 กันยายน 2562 25 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 17 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 22 0 7 รายชื่อ
55. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 18 กันยายน 2562 25 23 0 0 23 23 23 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 20 กันยายน 2562 20 0 0 4 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 27 กันยายน 2562 20 0 0 20 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 30 กันยายน 2562 20 0 0 9 9 9 9 0 0 0 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 21 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 24 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 25 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 28 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 29 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 30 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84. สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 31 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ