สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพธาราม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 7 สิงหาคม 2562 40 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10 ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองใยบัว 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 28 สิงหาคม 2562 40 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 29 สิงหาคม 2562 90 0 0 75 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 30 สิงหาคม 2562 90 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 3 กันยายน 2562 40 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 4 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองใยบัว 4 กันยายน 2562 70 61 0 0 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 5 กันยายน 2562 40 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 10 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 11 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 19 กันยายน 2562 50 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 20 กันยายน 2562 80 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 24 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
37 โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 26 กันยายน 2562 80 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 27 กันยายน 2562 50 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 2 ตุลาคม 2562 40 3 0 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 16 16 16 0 7 0 9 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 25 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ