สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางแพ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 3 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 4 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 28 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 9 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแหลมทอง 9 กันยายน 2562 40 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 11 กันยายน 2562 30 14 0 4 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศบกต.วัดแก้ว 12 กันยายน 2562 30 15 0 7 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 วัดบ้านใหม่เหนือ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 วัดบ้านใหม่เหนือ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 วัดบ้านใหม่เหนือ 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 23 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 วัดบ้านใหม่เหนือ 24 กันยายน 2562 50 18 0 0 18 18 0 2 0 16 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ศจช.ดอนคา 27 กันยายน 2562 40 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 27 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
44 วัดบ้านใหม่เหนือ 3 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 21 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 7 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 12 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 13 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 14 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 19 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 20 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 21 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 28 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 11 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 12 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 17 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 18 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 19 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 24 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ