สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางแพ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางแพ

650

30

0

43

73

73

1

1

0

71

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 28 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 9 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแหลมทอง 9 กันยายน 2562 40 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 11 กันยายน 2562 30 14 0 4 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
11. ศบกต.วัดแก้ว 12 กันยายน 2562 30 15 0 7 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 23 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
15. วัดบ้านใหม่เหนือ 23 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. วัดบ้านใหม่เหนือ 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 12 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 14 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 19 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 21 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 12 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 17 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 19 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 24 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ