สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านโป่ง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 1 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 10 กรกฎาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 19 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 31 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 6 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
12 ศบกต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 14 14 14 0 2 0 12 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 วัดหนองหญ้าปล้อง ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง 8 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง 9 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 13 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศบกต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 อบต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 19 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 20 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศบกต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 อบต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง 22 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 วัดหนองหญ้าปล้อง ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง 22 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 23 สิงหาคม 2562 45 0 0 15 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 26 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 27 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศบกต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 30 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 2 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง 3 กันยายน 2562 20 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง 4 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง 4 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 10 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลกรับใหญ่ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 16 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลกรับใหญ่ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 17 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 10 ตำบลเขาขลุง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 10 ตำบลเขาขลุง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 19 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 วัดหนองกลางด่าน 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 21 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
70 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม 10 ตำบลเขาขลุง (ห้องสอบ) 22 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม 10 ตำบลเขาขลุง (ห้องสอบ) 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 23 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 24 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม 10 ตำบลเขาขลุง (ห้องสอบ) 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม 10 ตำบลเขาขลุง (ห้องสอบ) 25 กันยายน 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม 10 ตำบลเขาขลุง (ห้องสอบ) 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 26 กันยายน 2562 40 34 0 1 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม 10 ตำบลเขาขลุง (ห้องสอบ) 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 1 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง (ห้องสอบ3) 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 8 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง (ห้องสอบตำบลสวนกล้วย) 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 9 0 11 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 21 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 22 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 23 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 25 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 28 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 29 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 30 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 31 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 4 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 6 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 8 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 12 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 14 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ