สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านโป่ง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านโป่ง

1,770

0

0

74

74

74

0

4

0

70

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 1 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 10 กรกฎาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 19 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 31 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 6 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 14 14 14 0 2 0 12 รายชื่อ
11. ศบกต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. วัดหนองหญ้าปล้อง ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง 8 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง 9 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 13 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ศบกต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. อบต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 19 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 20 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ศบกต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. อบต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง 22 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. วัดหนองหญ้าปล้อง ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง 22 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 23 สิงหาคม 2562 45 0 0 15 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 26 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 27 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ศบกต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 30 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 2 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง 3 กันยายน 2562 20 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง 4 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง 4 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 10 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 16 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 17 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง(ห้องสอบ2) 19 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 23 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 24 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 1 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 8 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 21 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 22 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 23 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 25 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 28 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 29 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 30 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 31 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 4 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 6 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 8 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 12 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง 14 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ