สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดำเนินสะดวก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 5 สิงหาคม 2562 160 15 0 0 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 6 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 7 สิงหาคม 2562 40 34 0 4 38 38 0 4 0 34 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 8 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 9 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 13 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 14 สิงหาคม 2562 160 9 0 7 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 15 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 16 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 19 สิงหาคม 2562 160 4 0 2 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 20 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 21 สิงหาคม 2562 160 10 0 1 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 22 สิงหาคม 2562 160 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 23 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 26 สิงหาคม 2562 170 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 27 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 28 สิงหาคม 2562 170 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 29 สิงหาคม 2562 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก 29 สิงหาคม 2562 40 38 0 0 38 38 0 9 0 29 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 30 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 2 กันยายน 2562 30 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 3 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศาลาหมู่ 9 หนองช่องลม 3 กันยายน 2562 130 129 0 0 129 129 0 1 0 128 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 4 กันยายน 2562 30 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
26 เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ 5 กันยายน 2562 50 35 0 0 35 35 0 2 0 33 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 6 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก 9 กันยายน 2562 50 43 0 0 43 43 0 11 0 32 รายชื่อ
31 เทศบาลดอนคลัง 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 10 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 11 กันยายน 2562 30 15 0 0 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
34 เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก 12 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 10 0 30 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 12 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 เทศบาลดอนคลัง 13 กันยายน 2562 100 53 0 12 65 65 0 7 0 58 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 16 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ 17 กันยายน 2562 60 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ 18 กันยายน 2562 70 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 19 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก 19 กันยายน 2562 50 24 0 0 24 24 0 8 0 16 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 20 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลดอนไผ่ 20 กันยายน 2562 400 0 0 76 76 76 0 1 0 75 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 23 กันยายน 2562 30 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
49 เทศบาลตำบลบัวงาม 24 กันยายน 2562 70 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 25 กันยายน 2562 10 19 0 0 19 19 0 3 0 16 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ 25 กันยายน 2562 70 51 0 1 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ 26 กันยายน 2562 100 99 0 0 99 99 0 26 0 73 รายชื่อ
54 เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 27 กันยายน 2562 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ 27 กันยายน 2562 50 38 0 0 38 38 0 5 0 33 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 30 กันยายน 2562 30 3 0 2 5 5 0 5 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 2 ตุลาคม 2562 30 2 0 0 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
61 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.ดอนกรวย 3 ตุลาคม 2562 60 0 0 29 29 29 0 21 0 8 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 3 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย 4 ตุลาคม 2562 100 9 0 38 47 47 0 43 0 4 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 4 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 7 ตุลาคม 2562 30 1 0 2 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 11 ตุลาคม 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 14 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 แปลงใหญ่ชมพู่ ตำบลดอนกรวย 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 17 ตุลาคม 2562 200 46 0 1 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 18 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 21 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.ดอนกรวย 7 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ