สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสวนผึ้ง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสวนผึ้ง

1,760

39

0

115

154

154

0

3

0

151

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 20 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 26 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 3 กันยายน 2562 80 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 5 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 10 กันยายน 2562 80 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
21. ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ตำบลสวนผึ้ง (บ้านนาขุนแสน) 11 กันยายน 2562 40 26 0 0 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 12 กันยายน 2562 80 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
23. ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ตำบลป่าหวาย (บ้านหนองต้นไทร) 13 กันยายน 2562 40 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 17 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ