สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสวนผึ้ง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 20 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 26 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 3 กันยายน 2562 80 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 5 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 10 กันยายน 2562 80 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
29 ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ตำบลสวนผึ้ง (บ้านนาขุนแสน) 11 กันยายน 2562 40 26 0 0 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 12 กันยายน 2562 80 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ตำบลป่าหวาย (บ้านหนองต้นไทร) 13 กันยายน 2562 40 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 17 กันยายน 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ตำบลป่าหวาย (บ้านทุ่งแหลม) 19 กันยายน 2562 40 26 0 0 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 19 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 24 กันยายน 2562 80 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
40 ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ตำบลป่าหวาย (บ้านหนองต้นไทร) 25 กันยายน 2562 120 0 0 19 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 26 กันยายน 2562 80 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 8 8 8 0 5 0 3 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 20 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 18 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 8 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 21 ตุลาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 22 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 24 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 29 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 31 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง2 17 ธันวาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง2 19 ธันวาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ