สรุปยอดห้องสอบ อำเภอจอมบึง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอจอมบึง

2,420

126

0

106

232

232

39

4

0

189

1. ม.5 ต.ด่านทับตะโก 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (แก้มอ้น) 15 กรกฎาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 17 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (ตำบลจอมบึง) 18 กรกฎาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. ม.5 ต.ด่านทับตะโก 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (ตำบลจอมบึง) 19 กรกฎาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 19 กรกฎาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9. ม.5 ต.ด่านทับตะโก 19 กรกฎาคม 2562 15 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 19 กรกฎาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (ตำบลจอมบึง) 22 กรกฎาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (ตำบลจอมบึง) 23 กรกฎาคม 2562 4 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 30 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (แก้มอ้น) 30 กรกฎาคม 2562 11 0 0 11 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (แก้มอ้น) 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 28 28 28 0 3 0 25 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 31 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 1 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (แก้มอ้น) 2 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 2 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (แก้มอ้น) 5 สิงหาคม 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 6 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 7 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ศพก.อำเภอจอมบึง 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 8 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ศพก.อำเภอจอมบึง 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 9 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 13 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 14 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 15 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 16 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 20 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 21 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 22 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 23 สิงหาคม 2562 101 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 23 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. ศาลาเอนกประสงค์บ้านอ่างหิน ม.7 ต.เบิกไพร 27 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 27 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 28 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 29 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 30 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 2 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 3 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 4 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 5 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 6 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 10 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 11 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 12 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (แก้มอ้น) 13 กันยายน 2562 3 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 13 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 17 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 18 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (แก้มอ้น) 18 กันยายน 2562 5 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
68. หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 18 กันยายน 2562 45 45 0 1 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
69. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 18 กันยายน 2562 6 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
70. หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 19 กันยายน 2562 48 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
71. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 19 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 20 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 24 กันยายน 2562 45 9 0 0 9 9 9 0 0 0 รายชื่อ
75. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (ตำบลจอมบึง) 24 กันยายน 2562 6 0 0 6 6 6 6 0 0 0 รายชื่อ
77. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 24 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 25 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79. หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 25 กันยายน 2562 44 24 0 0 24 24 24 0 0 0 รายชื่อ
80. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 26 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 27 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 1 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 2 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 3 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 4 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 8 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 9 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 10 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90. สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 11 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ