สรุปยอดห้องสอบ อำเภอจอมบึง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ม.5 ต.ด่านทับตะโก 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ม.5 ต.ด่านทับตะโก 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ม.5 ต.ด่านทับตะโก 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ม.5 ต.ด่านทับตะโก 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (แก้มอ้น) 15 กรกฎาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 17 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (ตำบลจอมบึง) 18 กรกฎาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 ม.5 ต.ด่านทับตะโก 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 19 กรกฎาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (ตำบลจอมบึง) 19 กรกฎาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12 ม.5 ต.ด่านทับตะโก 19 กรกฎาคม 2562 15 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 19 กรกฎาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (ตำบลจอมบึง) 22 กรกฎาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (ตำบลจอมบึง) 23 กรกฎาคม 2562 4 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (ตำบลจอมบึง) 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 30 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (แก้มอ้น) 30 กรกฎาคม 2562 11 0 0 11 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
23 ม.5 ต.ด่านทับตะโก 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 31 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (แก้มอ้น) 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 27 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 1 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 2 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (แก้มอ้น) 2 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (แก้มอ้น) 5 สิงหาคม 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 6 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 7 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศพก.อำเภอจอมบึง 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศพก.อำเภอจอมบึง 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 8 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 9 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 13 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 14 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 15 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 16 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 20 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 21 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 22 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 23 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 23 สิงหาคม 2562 101 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 27 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ศาลาเอนกประสงค์บ้านอ่างหิน ม.7 ต.เบิกไพร 27 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 28 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 29 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 30 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 2 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 3 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 4 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 5 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 6 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 10 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 11 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 12 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (แก้มอ้น) 13 กันยายน 2562 3 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 13 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 17 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 18 กันยายน 2562 6 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 18 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (แก้มอ้น) 18 กันยายน 2562 5 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
82 หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 18 กันยายน 2562 45 45 0 1 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
83 หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 19 กันยายน 2562 48 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 19 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 20 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 24 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 24 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 24 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (ตำบลจอมบึง) 24 กันยายน 2562 6 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 25 กันยายน 2562 40 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
92 หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 25 กันยายน 2562 44 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 25 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (ตำบลจอมบึง) 26 กันยายน 2562 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 26 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 27 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (ตำบลจอมบึง) 30 กันยายน 2562 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 1 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 2 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (ตำบลจอมบึง) 2 ตุลาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 3 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 4 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 8 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (แก้มอ้น) 9 ตุลาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (ตำบลจอมบึง) 9 ตุลาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 9 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 10 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (แก้มอ้น) 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (แก้มอ้น) 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 11 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (แก้มอ้น) 12 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (แก้มอ้น) 13 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (แก้มอ้น) 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (แก้มอ้น) 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง 17 ตุลาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
116 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (ตำบลจอมบึง) 18 ตุลาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
117 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง (ตำบลจอมบึง) 22 ตุลาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
118 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง(ต.ด่านทับตะโก) 26 พฤษภาคม 2563 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ