สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองราชบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองราชบุรี

1,660

170

0

14

184

184

37

2

0

145

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 7 สิงหาคม 2562 30 2 0 2 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 14 สิงหาคม 2562 30 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 21 สิงหาคม 2562 30 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 23 สิงหาคม 2562 30 9 0 5 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 28 สิงหาคม 2562 30 1 0 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 30 สิงหาคม 2562 30 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 10 กันยายน 2562 50 34 0 0 34 34 0 1 0 33 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 11 กันยายน 2562 30 16 0 2 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
12. หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 13 กันยายน 2562 30 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 17 กันยายน 2562 50 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางป่า-พงสวาย 24 กันยายน 2562 50 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 25 กันยายน 2562 30 6 0 0 6 6 6 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 25 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 30 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 1 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 6 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 8 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 13 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 15 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 20 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 22 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 27 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 29 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 4 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 6 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 11 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 13 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 18 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 20 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 25 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 27 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 8 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 10 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 15 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 17 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 22 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 24 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 29 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 31 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ