สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองราชบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 7 สิงหาคม 2562 30 2 0 2 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 14 สิงหาคม 2562 30 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 21 สิงหาคม 2562 30 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 23 สิงหาคม 2562 30 9 0 5 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 28 สิงหาคม 2562 30 1 0 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 30 สิงหาคม 2562 30 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 10 กันยายน 2562 50 34 0 0 34 34 0 1 0 33 รายชื่อ
14 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 11 กันยายน 2562 30 16 0 2 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
16 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 13 กันยายน 2562 30 10 0 0 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
18 กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางป่า-พงสวาย 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 17 กันยายน 2562 50 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
20 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ที่ตั้งกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางป่า-พงสวาย 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางป่า-พงสวาย 24 กันยายน 2562 50 24 0 0 24 24 0 5 0 19 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 25 กันยายน 2562 30 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 15 ตุลาคม 2562 50 39 0 0 39 39 0 2 0 37 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 16 ตุลาคม 2562 30 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 25 ตุลาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 30 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 1 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 1 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 6 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 6 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 8 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 8 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 13 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 13 พฤศจิกายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 15 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 15 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 20 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 20 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 22 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 22 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 27 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 27 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 29 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 29 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 4 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 4 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 6 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 6 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 11 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 11 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 13 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 13 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 18 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 18 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 20 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 20 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 25 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 25 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 27 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 27 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 8 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 8 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 10 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 10 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 15 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 15 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 17 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 17 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 22 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 22 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 24 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 24 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 29 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 29 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 31 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 31 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ