สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขาค้อ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเขาค้อ

460

110

0

12

122

122

0

1

1

120

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
5. โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ 9 กันยายน 2562 60 48 0 0 48 48 0 0 1 47 รายชื่อ
6. โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ 10 กันยายน 2562 60 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
7. โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ 11 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 17 กันยายน 2562 80 13 0 4 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ