สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขาค้อ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ 9 กันยายน 2562 60 48 0 0 48 48 0 0 1 47 รายชื่อ
11 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ 10 กันยายน 2562 60 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ 11 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 17 กันยายน 2562 80 13 0 4 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 25 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 26 กันยายน 2562 60 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 27 กันยายน 2562 40 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ