สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังโป่ง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม วังโป่ง

1,484

659

1

506

1,166

1,166

198

45

0

923

1. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 23 กรกฎาคม 2562 80 0 1 37 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 63 63 63 0 1 0 62 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 62 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 1 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 6 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 8 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 13 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 15 สิงหาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 4 0 24 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 27 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 20 สิงหาคม 2562 30 25 0 4 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 22 สิงหาคม 2562 35 0 0 34 34 34 0 3 0 31 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 22 สิงหาคม 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 27 สิงหาคม 2562 50 48 0 2 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 29 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 5 0 45 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 3 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 3 กันยายน 2562 35 0 0 35 35 35 0 4 0 31 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 5 กันยายน 2562 50 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 5 กันยายน 2562 40 0 0 38 38 38 0 11 0 27 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 10 กันยายน 2562 30 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 12 กันยายน 2562 50 39 0 0 39 39 0 7 0 32 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 12 กันยายน 2562 30 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 17 กันยายน 2562 31 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 17 กันยายน 2562 51 51 0 1 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 19 กันยายน 2562 32 0 0 32 32 32 12 0 0 20 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 24 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 24 กันยายน 2562 30 0 0 30 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 26 กันยายน 2562 30 0 0 6 6 6 6 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 26 กันยายน 2562 50 49 0 1 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ