สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังโป่ง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 23 กรกฎาคม 2562 80 0 1 37 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 63 63 63 0 1 0 62 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 62 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 1 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 6 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 8 สิงหาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 1 0 28 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 13 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 15 สิงหาคม 2562 30 26 0 0 26 26 0 2 0 24 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 26 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 20 สิงหาคม 2562 30 25 0 4 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 22 สิงหาคม 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 22 สิงหาคม 2562 35 0 0 33 33 33 0 2 0 31 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 27 สิงหาคม 2562 50 48 0 2 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 29 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 5 0 45 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 3 กันยายน 2562 35 0 0 35 35 35 0 4 0 31 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 3 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 5 กันยายน 2562 50 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 5 กันยายน 2562 40 0 0 37 37 37 0 10 0 27 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 10 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 2 0 47 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 10 กันยายน 2562 30 0 0 17 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 12 กันยายน 2562 50 37 0 0 37 37 0 5 0 32 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 12 กันยายน 2562 30 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 17 กันยายน 2562 51 51 0 1 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 17 กันยายน 2562 31 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 19 กันยายน 2562 32 0 0 31 31 31 0 11 0 20 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 24 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 24 กันยายน 2562 30 0 0 30 30 30 0 4 0 26 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 26 กันยายน 2562 36 6 0 34 40 40 0 4 0 36 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 26 กันยายน 2562 50 43 0 1 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 3 ตุลาคม 2562 91 0 0 88 88 88 0 18 0 70 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 10 ตุลาคม 2562 85 0 0 83 83 83 0 36 0 47 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 17 ตุลาคม 2562 86 0 0 77 77 77 0 19 0 58 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 38 38 38 0 2 0 36 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 13 13 13 0 3 0 10 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 20 พฤศจิกายน 2562 50 1 0 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 18 ธันวาคม 2562 50 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 14 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง2 15 มกราคม 2563 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ