สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบึงสามพัน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวังพิกุล 5 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง 9 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง 10 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด 11 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล 12 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง 16 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
15 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 14 บ้านทรัพย์บอนใต้ 17 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
16 ศาลาประชาคมหมู่ 5 บ้านทรัพย์ไทร ตำบลสระแก้ว 18 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 1 0 99 รายชื่อ
17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวังพิกุล 19 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล 20 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง 24 กันยายน 2562 40 38 0 1 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง 25 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง 25 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ