สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองไผ่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 20 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 5 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง 7 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 12 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 12 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 13 สิงหาคม 2562 20 4 0 1 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 13 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 14 สิงหาคม 2562 90 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง 14 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 15 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 19 สิงหาคม 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 21 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 22 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง 28 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 28 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 29 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 30 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 2 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 5 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
49 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 5 กันยายน 2562 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 6 กันยายน 2562 350 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
51 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 9 กันยายน 2562 230 219 0 6 225 225 0 7 0 218 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 9 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 10 กันยายน 2562 200 150 0 14 164 164 0 0 0 164 รายชื่อ
54 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 11 กันยายน 2562 200 142 0 15 157 157 0 18 0 139 รายชื่อ
55 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 12 กันยายน 2562 230 147 0 93 240 240 0 25 0 215 รายชื่อ
56 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 19 กันยายน 2562 450 431 0 79 510 510 0 72 0 438 รายชื่อ
59 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 20 กันยายน 2562 350 172 0 256 428 428 0 100 0 328 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 23 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 24 กันยายน 2562 50 1 0 5 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
62 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 เทศบาลตำบลบ่อไทย 25 กันยายน 2562 400 34 4 188 226 226 0 38 0 188 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 25 กันยายน 2562 50 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 26 กันยายน 2562 50 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 27 กันยายน 2562 50 1 0 12 13 13 0 4 0 9 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 30 กันยายน 2562 30 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 8 ตุลาคม 2562 120 0 0 27 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 9 ตุลาคม 2562 120 0 0 14 14 14 0 4 0 10 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 16 ตุลาคม 2562 40 0 1 55 56 56 0 14 0 42 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 18 ตุลาคม 2562 80 1 0 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 21 ตุลาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 22 ตุลาคม 2562 80 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 23 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 24 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 25 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 28 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 29 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 30 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 31 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 1 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 6 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 7 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 11 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 15 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 29 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 เทศบาลบ่อไทย 23 มกราคม 2563 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ