สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองไผ่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองไผ่

5,500

1,270

3

391

1,664

1,664

833

64

0

767

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 5 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง 7 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 12 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 12 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 13 สิงหาคม 2562 20 4 0 1 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 13 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง 14 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 14 สิงหาคม 2562 90 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 15 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 19 สิงหาคม 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 21 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 22 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 28 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง 28 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 29 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 30 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 2 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 5 กันยายน 2562 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 5 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
48. โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 6 กันยายน 2562 350 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
49. โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 9 กันยายน 2562 230 222 0 6 228 228 0 10 0 218 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 9 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 10 กันยายน 2562 200 150 0 14 164 164 0 0 0 164 รายชื่อ
52. โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 11 กันยายน 2562 200 145 0 15 160 160 0 21 0 139 รายชื่อ
53. โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 12 กันยายน 2562 230 150 0 95 245 245 0 31 0 214 รายชื่อ
54. โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 19 กันยายน 2562 450 432 0 13 445 445 445 0 0 0 รายชื่อ
55. โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 20 กันยายน 2562 350 166 2 194 362 362 362 0 0 0 รายชื่อ
56. เทศบาลตำบลบ่อไทย 25 กันยายน 2562 400 0 1 23 24 24 24 0 0 0 รายชื่อ