สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีเทพ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 15 15 15 0 3 0 12 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 85 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 16 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย 29 สิงหาคม 2562 100 98 0 0 98 98 0 0 0 98 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 30 สิงหาคม 2562 100 95 0 0 95 95 0 14 0 81 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 31 สิงหาคม 2562 95 94 0 0 94 94 0 7 0 87 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 1 กันยายน 2562 95 94 0 1 95 95 0 18 0 77 รายชื่อ
11 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองกระจัง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองกระจัง 3 กันยายน 2562 145 95 0 2 97 97 0 1 0 96 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย 12 กันยายน 2562 122 0 0 117 117 117 0 5 0 112 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 21 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 8 0 72 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 22 กันยายน 2562 100 89 0 4 93 93 0 9 0 84 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 24 กันยายน 2562 90 90 0 0 90 90 0 4 0 86 รายชื่อ
20 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองกระจัง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองกระจัง 25 กันยายน 2562 87 80 0 3 83 83 0 7 0 76 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย 26 กันยายน 2562 120 100 0 8 108 108 0 1 0 107 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย 3 ตุลาคม 2562 250 4 0 194 198 198 0 23 0 175 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 7 ตุลาคม 2562 130 1 0 74 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 8 ตุลาคม 2562 130 0 0 114 114 114 0 21 0 93 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 9 ตุลาคม 2562 130 0 0 62 62 62 0 5 0 57 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 10 ตุลาคม 2562 130 0 0 95 95 95 0 9 0 86 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 11 ตุลาคม 2562 130 0 0 110 110 110 0 7 0 103 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 15 ตุลาคม 2562 130 0 0 100 100 100 0 45 0 55 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 16 ตุลาคม 2562 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 17 ตุลาคม 2562 120 0 0 13 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 17 ตุลาคม 2562 120 0 0 110 110 110 0 13 0 97 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 18 ตุลาคม 2562 120 0 0 55 55 55 0 9 0 46 รายชื่อ