สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวิเชียรบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 9 กรกฎาคม 2562 20 0 1 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
3 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 26 กรกฎาคม 2562 120 0 0 107 107 107 0 17 0 90 รายชื่อ
4 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 31 กรกฎาคม 2562 120 0 0 113 113 113 0 17 0 96 รายชื่อ
5 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 1 สิงหาคม 2562 120 0 0 100 100 100 0 8 0 92 รายชื่อ
6 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 2 สิงหาคม 2562 65 0 0 63 63 63 0 4 0 59 รายชื่อ
7 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 7 สิงหาคม 2562 140 0 0 124 124 124 0 20 0 104 รายชื่อ
9 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 8 สิงหาคม 2562 120 0 0 109 109 109 0 11 0 98 รายชื่อ
10 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 9 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 14 สิงหาคม 2562 125 0 0 98 98 98 0 8 0 90 รายชื่อ
12 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 15 สิงหาคม 2562 140 0 0 115 115 115 0 8 0 107 รายชื่อ
13 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 54 54 54 0 6 0 48 รายชื่อ
14 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 56 56 56 0 3 0 53 รายชื่อ
16 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 22 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 113 113 113 0 9 0 104 รายชื่อ
18 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 28 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 28 สิงหาคม 2562 150 124 0 0 124 124 0 10 0 114 รายชื่อ
20 สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 29 สิงหาคม 2562 150 128 0 0 128 128 0 23 0 105 รายชื่อ
21 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 29 สิงหาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 30 สิงหาคม 2562 150 128 0 2 130 130 0 19 0 111 รายชื่อ
24 สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 31 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 4 กันยายน 2562 70 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
29 สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 4 กันยายน 2562 150 127 0 5 132 132 0 15 0 117 รายชื่อ
30 สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 กันยายน 2562 150 129 0 2 131 131 0 14 0 117 รายชื่อ
31 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 5 กันยายน 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
32 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 6 กันยายน 2562 150 130 0 2 132 132 0 7 0 125 รายชื่อ
34 สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 9 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 11 กันยายน 2562 150 128 0 0 128 128 0 30 0 98 รายชื่อ
36 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 19 กันยายน 2562 220 214 0 1 215 215 0 41 0 174 รายชื่อ
45 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 20 กันยายน 2562 230 206 0 1 207 207 0 49 0 158 รายชื่อ
48 สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 24 กันยายน 2562 230 226 1 0 227 227 0 30 0 197 รายชื่อ
49 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 25 กันยายน 2562 250 232 1 0 233 233 0 31 1 201 รายชื่อ
51 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 22 ตุลาคม 2562 80 0 1 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
57 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 25 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 29 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ