สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวิเชียรบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวิเชียรบุรี

4,250

1,540

2

1,093

2,635

2,635

646

229

0

1,760

1. ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 9 กรกฎาคม 2562 20 0 2 2 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
3. ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 26 กรกฎาคม 2562 120 0 0 107 107 107 0 17 0 90 รายชื่อ
4. ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 31 กรกฎาคม 2562 120 0 0 113 113 113 0 17 0 96 รายชื่อ
5. ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 1 สิงหาคม 2562 120 0 0 100 100 100 0 8 0 92 รายชื่อ
6. ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 2 สิงหาคม 2562 65 0 0 63 63 63 0 4 0 59 รายชื่อ
7. ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 7 สิงหาคม 2562 140 0 0 124 124 124 0 20 0 104 รายชื่อ
8. ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 8 สิงหาคม 2562 120 0 0 109 109 109 0 11 0 98 รายชื่อ
9. ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 9 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 14 สิงหาคม 2562 125 0 0 99 99 99 0 9 0 90 รายชื่อ
11. ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 15 สิงหาคม 2562 140 0 0 115 115 115 0 8 0 107 รายชื่อ
12. ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 54 54 54 0 6 0 48 รายชื่อ
13. ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 56 56 56 0 3 0 53 รายชื่อ
14. ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 22 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 113 113 113 0 9 0 104 รายชื่อ
16. สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 28 สิงหาคม 2562 150 124 0 0 124 124 0 10 0 114 รายชื่อ
17. ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 28 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 29 สิงหาคม 2562 150 128 0 0 128 128 0 23 0 105 รายชื่อ
19. ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 29 สิงหาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20. สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 30 สิงหาคม 2562 150 128 0 2 130 130 0 19 0 111 รายชื่อ
21. ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 4 กันยายน 2562 70 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
22. สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 4 กันยายน 2562 150 127 0 5 132 132 0 15 0 117 รายชื่อ
23. สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 กันยายน 2562 150 129 0 2 131 131 0 14 0 117 รายชื่อ
24. ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 5 กันยายน 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
25. สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 6 กันยายน 2562 150 130 0 2 132 132 0 7 0 125 รายชื่อ
26. สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 9 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 11 กันยายน 2562 150 128 0 0 128 128 0 28 0 100 รายชื่อ
28. สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 19 กันยายน 2562 220 215 0 0 215 215 215 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 20 กันยายน 2562 230 127 0 0 127 127 127 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 24 กันยายน 2562 230 211 0 0 211 211 211 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 25 กันยายน 2562 230 93 0 0 93 93 93 0 0 0 รายชื่อ
32. ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 22 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 25 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ที่ทำการเทศบาลตำบลพุเตย 29 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ