สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหล่มเก่า

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหล่มเก่า

7,539

1,104

1

2,509

3,614

3,614

104

112

3

3,395

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 29 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 79 79 79 0 5 1 73 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 76 76 76 0 2 0 74 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 79 79 79 0 2 0 77 รายชื่อ
9. วัดเนินสว่างวังขอน 8 สิงหาคม 2562 200 0 0 157 157 157 0 3 0 154 รายชื่อ
10. วัดห้วยอีจิน 13 สิงหาคม 2562 280 0 0 184 184 184 0 1 0 183 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 13 สิงหาคม 2562 27 0 0 27 27 27 0 4 0 23 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 14 สิงหาคม 2562 75 0 0 75 75 75 0 14 0 61 รายชื่อ
13. วัดตาดกลอยเหนือ 14 สิงหาคม 2562 480 0 0 345 345 345 0 7 1 337 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 50 50 50 0 7 0 43 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 16 สิงหาคม 2562 25 0 0 25 25 25 0 7 0 18 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 19 สิงหาคม 2562 50 0 0 48 48 48 0 11 0 37 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา 20 สิงหาคม 2562 78 0 0 78 78 78 0 2 1 75 รายชื่อ
18. วัดตาดกลอยเหนือ 21 สิงหาคม 2562 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 21 สิงหาคม 2562 25 0 0 25 25 25 0 5 0 20 รายชื่อ
20. วัดห้วยอีจิน 21 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. วัดตาดข่า 22 สิงหาคม 2562 480 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 49 49 49 0 6 0 43 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา 22 สิงหาคม 2562 130 0 0 130 130 130 0 1 0 129 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 23 สิงหาคม 2562 25 0 0 25 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 50 50 50 0 9 0 41 รายชื่อ
26. ศาลาประชาคม หมู่ 15 ต.ศิลา 27 สิงหาคม 2562 250 0 0 175 175 175 0 0 0 175 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 28 สิงหาคม 2562 83 0 0 82 82 82 0 10 0 72 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว 29 สิงหาคม 2562 100 97 0 2 99 99 0 2 0 97 รายชื่อ
29. ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ศิลา 29 สิงหาคม 2562 120 0 0 97 97 97 0 0 0 97 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 29 สิงหาคม 2562 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31. ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ศิลา 29 สิงหาคม 2562 220 0 0 112 112 112 0 1 0 111 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว 30 สิงหาคม 2562 200 99 0 2 101 101 0 0 0 101 รายชื่อ
33. วัดเนินสว่างราชฎร์ศรัทธาธรรม 30 สิงหาคม 2562 120 0 0 105 105 105 0 0 0 105 รายชื่อ
34. ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ศิลา 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 57 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
35. วัดตาดกกกล้วยนวน 3 กันยายน 2562 150 131 0 18 149 149 0 2 0 147 รายชื่อ
36. วัดตาดข่า 4 กันยายน 2562 100 0 0 35 35 35 0 1 0 34 รายชื่อ
37. วัดตาดกกกล้วยนวน 4 กันยายน 2562 150 123 0 10 133 133 0 3 0 130 รายชื่อ
38. วัดทุ่งธงไชย 5 กันยายน 2562 100 60 0 9 69 69 0 0 0 69 รายชื่อ
39. องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว 9 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว 10 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
41. วัดโพธิ์เย็น 10 กันยายน 2562 450 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
42. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ 11 กันยายน 2562 450 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 13 กันยายน 2562 60 0 0 54 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 16 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. วัดโพธิ์เย็น 17 กันยายน 2562 450 0 0 136 136 136 0 0 0 136 รายชื่อ
46. วัดโพธิ์เย็น 17 กันยายน 2562 150 96 0 0 96 96 0 0 0 96 รายชื่อ
47. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ 18 กันยายน 2562 150 94 0 0 94 94 0 1 0 93 รายชื่อ
48. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ 18 กันยายน 2562 450 0 0 92 92 92 0 0 0 92 รายชื่อ
49. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ 20 กันยายน 2562 200 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
50. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล 20 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
51. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล 24 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
52. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล 25 กันยายน 2562 100 4 0 0 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ