สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหล่มเก่า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 วัดเนินสว่างวังขอน 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 29 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 77 77 77 0 3 1 73 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 76 76 76 0 2 0 74 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 79 79 79 0 2 0 77 รายชื่อ
15 วัดเนินสว่างวังขอน 8 สิงหาคม 2562 200 0 0 157 157 157 0 3 0 154 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 วัดห้วยอีจิน 13 สิงหาคม 2562 280 0 0 184 184 184 0 1 0 183 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 13 สิงหาคม 2562 27 0 0 24 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
20 วัดเนินสว่างวังขอน 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 14 สิงหาคม 2562 75 0 0 75 75 75 0 14 0 61 รายชื่อ
22 วัดตาดกลอยเหนือ 14 สิงหาคม 2562 480 0 0 345 345 345 0 7 1 337 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 50 50 50 0 7 0 43 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 16 สิงหาคม 2562 25 0 0 25 25 25 0 7 0 18 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 19 สิงหาคม 2562 50 0 0 45 45 45 0 8 0 37 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา 20 สิงหาคม 2562 78 0 0 78 78 78 0 2 1 75 รายชื่อ
28 วัดตาดกลอยเหนือ 21 สิงหาคม 2562 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 21 สิงหาคม 2562 25 0 0 23 23 23 0 3 0 20 รายชื่อ
30 วัดห้วยอีจิน 21 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา 22 สิงหาคม 2562 130 0 0 130 130 130 0 1 0 129 รายชื่อ
32 วัดตาดข่า 22 สิงหาคม 2562 480 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 46 46 46 0 3 0 43 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 23 สิงหาคม 2562 25 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 49 49 49 0 8 0 41 รายชื่อ
37 ศาลาประชาคม หมู่ 15 ต.ศิลา 27 สิงหาคม 2562 250 0 0 175 175 175 0 0 0 175 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 28 สิงหาคม 2562 83 0 0 81 81 81 0 9 0 72 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 29 สิงหาคม 2562 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว 29 สิงหาคม 2562 100 97 0 2 99 99 0 2 0 97 รายชื่อ
41 ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ศิลา 29 สิงหาคม 2562 220 0 0 112 112 112 0 1 0 111 รายชื่อ
42 ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ศิลา 29 สิงหาคม 2562 120 0 0 97 97 97 0 0 0 97 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 วัดเนินสว่างราชฎร์ศรัทธาธรรม 30 สิงหาคม 2562 120 0 0 105 105 105 0 0 0 105 รายชื่อ
45 ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ศิลา 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 57 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว 30 สิงหาคม 2562 200 99 0 2 101 101 0 0 0 101 รายชื่อ
47 วัดตาดกกกล้วยนวน 3 กันยายน 2562 150 131 0 18 149 149 0 2 0 147 รายชื่อ
48 วัดตาดข่า 4 กันยายน 2562 100 0 0 35 35 35 0 1 0 34 รายชื่อ
49 วัดตาดกกกล้วยนวน 4 กันยายน 2562 150 123 0 10 133 133 0 3 0 130 รายชื่อ
50 วัดทุ่งธงไชย 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 วัดทุ่งธงไชย 5 กันยายน 2562 100 60 0 9 69 69 0 0 0 69 รายชื่อ
52 วัดตาดข่า 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว 9 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว 10 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
55 วัดโพธิ์เย็น 10 กันยายน 2562 450 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
56 วัดตาดกกกล้วยนวน 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ 11 กันยายน 2562 450 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
58 วัดตาดกกกล้วยนวน 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 13 กันยายน 2562 60 0 0 54 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 16 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 วัดโพธิ์เย็น 17 กันยายน 2562 450 0 0 136 136 136 0 0 0 136 รายชื่อ
62 วัดโพธิ์เย็น 17 กันยายน 2562 150 96 0 0 96 96 0 0 0 96 รายชื่อ
63 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ 18 กันยายน 2562 150 94 0 0 94 94 0 1 0 93 รายชื่อ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ 18 กันยายน 2562 450 0 0 92 92 92 0 0 0 92 รายชื่อ
65 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ 20 กันยายน 2562 200 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
66 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล 20 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 1 0 99 รายชื่อ
67 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล 24 กันยายน 2562 100 97 0 0 97 97 0 0 0 97 รายชื่อ
68 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล 25 กันยายน 2562 103 92 0 0 92 92 0 0 0 92 รายชื่อ
69 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล 26 กันยายน 2562 11 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 3 ตุลาคม 2562 10 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ